ทีดีอาร์ไอ เตือนไทย เร่งป้องกันการถูกกีดกันการค้าระหว่างประเทศ

เร่งตั้งหน่วยงานโดยด่วน ป้องกันไทยอาจถูกกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ จากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง รวม 962 รายการสินค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้มีข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่เจรจาระหว่างกันของประเทศต่าง ๆ มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันมีข้อกีดกันด้านมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ไม่ใช่เรื่องภาษีมากขึ้นเช่นกัน  และที่สำคัญคือ ไม่มีใครสามารถยับยั้งเรื่องนี้ เพราะผู้นำเข้าแต่ละประเทศสามารถออกข้อกำหนดใหม่ ๆ ได้

ย้อนไปดูในปี 2557 พบว่า   มีข้อกีดกันดังกล่าวของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง ที่แต่ละประเทศสามารถออกข้อกำหนดใหม่ ๆ ได้เองนั้น  มีรวมกันกว่า 962 รายการสินค้า แต่ไทยยังไม่มีหน่วยงานหลักที่จะติดตามข้อกีดกันทางการค้าใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องภาษี ดังนั้นไทยเราจึงควรจะต้องมีหน่วยงานมาดูแล และมีการบูรณาการจัดทำมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารร่วมกัน

หน่วยงานดังกล่าว  ได้แก่ องค์การอาหารและยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากดูงานที่ตัวเองรับผิดชอบแล้ว ควรทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมรับมือและเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการไทย ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรกับมาตรฐานการค้าใหม่ที่เกิดขึ้นนี้

จากข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเอฟทีเอในปี 2557 พบว่า  ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกได้ใช้สิทธิ์เอฟทีเอเพียง 51.7% เท่านั้น จากสิทธิ์ที่ใช้ได้ทั้งหมด ช่วยประหยัดภาษีได้ 146,541 ล้านบาท

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทุกขนาดบางส่วนยังเห็นว่า ยังไม่จำเป็นต้องใช้เอฟทีเอ เพราะผู้นำเข้าในประเทศคู่ค้าไม่ได้ขอมา และมูลค่าส่งออกยังไม่สูงมากนัก กระบวนการและเอกสารขอใช้สิทธิ์ยุ่งยาก ดังนั้นจะไม่มีการเจรจาเอฟทีเอเพิ่ม แต่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เอฟทีเอครอบคลุมสิทธิ์ที่มีเต็ม 100% จะช่วยประหยัดภาษีได้ 279,757 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น