สิงคโปร์อ้าแขนรับจีนขนเงินทุ่มลงทุน

หลังจากจีนปรับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ จะส่งผลดีต่ออาเซียน เพราะจีนจะขนเม็ดเงินออกไปลงทุนนอกประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะล่าสุดที่สิงคโปร์ นักลงทุนทั่วอาเซียนตื่นตัว เล็งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และอีกมากมาย

Ravi Menon กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เปิดเผยว่า การลงทุนของจีนในสิงคโปร์ กำลังมีความเจริญเติบโตสูง  มีนัยสำคัญที่เป็นบวกต่อสิงคโปร์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะได้รับประโยชน์อย่างเป็นในรูปธรรม

การเปิดเผยดังกล่าวข้างต้นนี้ เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดธนาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมจีน  จัดขึ้นที่ Marina Bay Sands สิงคโปร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้  ซึ่งในที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน ทำให้เกิดความท้าทาย และเกิดโอกาสที่ดีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

การผลิตภายในประเทศของจีน จะมีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้นสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Ravi Menon  ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า ขณะเดียวกันจีนได้ลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย  โดยเฉลี่ยแล้วพบว่ามีร้อยละ 25 ทุก ๆ ปีในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

เขาระบุว่า เพื่อให้มีการระดมทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านตลาดตราสารหนี้สิงคโปร์ จะต้องใช้วิธีการ 4 อย่าง ได้แก่ การบริหารจัดการเงินทุน  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสินทรัพย์

และเพื่อให้นักลงทุนจากจีนเกิดความสบายใจที่จะขนเม็ดเงินมาลงทุนนอกประเทศมายังสิงคโปร์ ทางสิงคโปร์จึงมีบริษัทประกันพิเศษที่จะช่วยในเรื่องประกันการลงทุนของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพราะมีความเสี่ยงสูง

แสดงความคิดเห็น