คาด ! บอลยูโร เงินสะพัดหลายหมื่นล้าน

7.6 หมื่นล้านบาท เป็นเม็ดเงินที่คาดว่าจะสะพัดช่วงจัดแข่งบอลยูโร ตัวเลขโตต่อเนื่องตลอด 10 ปี คาดคนเล่นพนันบอลมากขึ้น เร่งรัฐควรกวดขันเข้มงวด ติดตามอ่านผลสำรวจโดย ม.หอการค้าไทย

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่าย ผลกระทบด้านธุรกิจและสังคมไทย ในช่วงฟุตบอลยูโร 2016 ซึ่งจัดขึ้นแล้วในวันที่  10 มิถุนายน –  10 กรกฎาคม 2559 ที่ฝรั่งเศส

โดยได้เปิดเผยว่า คนไทยให้ความสำคัญกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น เสื้อกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และธุรกิจร้านอาหาร  ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน  จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคึกคักขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง โดยคาดว่าในช่วงการแข่งขันจะมีเงินสะพัด 76,541.15 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจปกติราว 18,645.34 ล้านบาท และเงินพนันบอล 57,895.81 ล้านบาท

หากเทียบเงินสะพัดจากการแข่งขันบอลโลกปี 2014 พบว่า มีเม็ดเงินสะพัดลดลง 19.6% เนื่องจากในช่วงปี 2014 เป็นปีที่ประชาชนจะต้องซื้อกล่องหรืออุปกรณ์เสริม หรือการสมัครสมาชิก เพื่อให้สามารถชมการแข่งขันบอลโลกได้ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างสูง แต่ในปีนี้พบว่าเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะที่เงินสะพัดจากการพนันบอลพบว่า มีตัวเลขที่เติบโตขึ้นต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี และโตเป็นเท่าตัว โดยจากที่มีการสำรวจตั้งแต่ฟุตบอลยูโร 2008 เม็ดเงินพนันบอลอยู่ที่ 3.38 หมื่นล้านบาท, บอลโลก 2010 จำนวน 3.72 หมื่นล้านบาท, บอลยูโร 2012 จำนวน 4.17 หมื่นล้านบาท, บอลโลก 2014 จำนวน 5.58 หมื่นล้านบาท และในปีนี้ บอลยูโร 2016 คาดเงินพนันบอลจะสะพัด 5.78 หมื่นล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.7% จากการแข่งขันบอลโลก 2014

ส่วนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการพนันบอล พบว่า สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างน่าเป็นกังวล ก็คือ สัดส่วนของสาเหตุการเล่นพนัน  จะพอ ๆ กับทั้งการเล่นเพื่อความสนุก และเพื่อหวังผลรางวัล แต่ในปีนี้กลับพบว่า การเล่นพนันเพื่อหวังเงินพนัน มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็น 57.4% ทำให้โครงสร้างเปลี่ยนไปจากการเล่นเพื่อความสนุกสนาน มาเป็นการเล่นพนันแบบจริงจังมากขึ้น

ซึ่งในภาวะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวยังไม่เต็มที่นี้ ทำให้คนหันมาเล่นการพนันแบบจริงจัง อาจนำไปสู่ปัญหาหนี้นอกระบบที่เพิ่มสูงขึ้น และการก่ออาชญากรรมที่จะเพิ่มตามมาอีก รัฐบาลจึงควรกวดขันการเล่นพนันให้มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น