ปั้น Startup 100 ราย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วงการ Startup สุดคึก สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจับมือภาครัฐ เดินเครื่องปั้น 100 ราย ใน 1-2 ปีนี้ ให้โตแบบก้าวกระโดด เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ Startup  ของรัฐบาลว่า สมาพันธ์ฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ  ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะ Startup ที่เป็นการเริ่มต้นธุรกิจ  เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

และที่สำคัญคือ ขณะนี้สมาพันธ์ฯ  มีนโยบายจัดทำแผนสร้างผู้ประกอบการ Startup 100 ราย ภายใน1-2 ปีนี้ ซึ่งรูปแบบอาจจะเป็นลักษณะการดำเนินการของสมาพันธ์ฯ เอง หรืออาจร่วมกับหน่วยงานอื่น  เพราะ Startup มีหลายประเภทธุรกิจ อาจต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย

Startup ที่สร้างขึ้นนี้ต้องใช้เทคโนโลยี มีนวัตกรรม ตามรูปแบบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์ฯ ในการเป็นศูนย์กลางช่วยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐให้เข้าถึงผู้ประกอบการ SME

แสดงความคิดเห็น