นศ.ม.สวนสุนันทา สร้างโปรเจคนวัตกรรมใหม่ เอาใจคนไทย

นักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ สวนสุนันทา สรรค์สร้างโปรเจคด้วยการนำผลิตภัณฑ์เดิม ๆ มาพัฒนาจนกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ “กระเป๋าสตรีจากผ้าย้อมคราม” ไม่เพียงแต่สร้างผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในกลุ่มนักศึกษาเท่านั้น แต่โด่งดังไปถึงกลุ่มเงินทุนบริษัทต่าง ๆ ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย

คุณพรรณี มุลน้อยสุ (นิก) นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เล่าว่า “กระเป๋าสตรีจากผ้าย้อมครามเป็นโปรเจคส่งอาจารย์ ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากที่เราอยากเอาผ้าย้อมครามมาพัฒนา เพราะปกติแล้วผ้าย้อมครามเป็นผลิตภัณฑ์เดิม ๆ ก็เลยต้องการดีไซน์เป็นกระเป๋าด้วยการใช้แนวความคิดนำขนมไทยมาเป็นต้นแบบ เช่น การห่อใบตองขนมไทย โดยนำจุดนี้มาเป็นลูกเล่นสำหรับการออกแบบ ซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นประเภทการนำวัสดุที่มีอยู่มาออกแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร”

“ประโยชน์หลัก ๆ ของการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าย้อมคราม คือ เราเข้าไปส่งเสริมสินค้าของไทยให้ก้าวสู่สากล”

กระบวนการทำและระยะเวลาผลิต
คุณพรรณี เล่าว่า “ระยะเวลาการคิดบวกกับการออกแบบใช้เวลา 3 เดือน ส่วนขั้นตอนการทำในฐานะที่เราทำโปรเจค จึงต้องนำไอเดียไปปรึกษาอาจารย์ว่า เราอยากทำแบบนี้ ใช้วัสดุแบบนี้ออกแบบกระเป๋า อาจารย์เลยให้ไกด์ความรู้เพิ่มเติม จากนั้นค่อยเข้าสู่กระบวนการทำกระเป๋าต่อ”

“ต้นทุนการทำกระเป๋าจากผ้าย้อมคราม โดยในผ้า 1 ผืน สามารถทำได้แค่ใบเดียวใช้งบประมาณ 450 บาท และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ อีกประมาณ 850 บาท”

จากโปรเจคส่งอาจารย์  สู่ธุรกิจส่วนตัว
คุณพรรณี เล่าว่า “หากจะทำให้กลายเป็นธุรกิจ แรก ๆ ก็มีคิดอยากผลิตออกจำหน่ายบ้าง แต่ยังติดอะไรอีกหลาย ๆ อย่างทั้งเรื่องของเวลาและต้นทุนการผลิต”

“ส่วนรางวัลทางด้านนวัตกรรม กระเป๋าสตรีจากผ้าย้อมครามยังไม่เคยได้รับเลย มีแต่นำผลิตภัณฑ์ไปโชว์ตามงานทั่วไป และก็มีบริษัทที่สนใจสินค้ารูปแบบนี้ติดต่อเข้ามาด้วย”

“ผลการตอบรับถือว่าดี ซึ่งไอเดียเริ่มแรกของผลิตภัณฑ์นี้เป็นแค่โปรเจคส่งอาจารย์  แต่ก็ยังมีคนชื่นชอบจำนวนมาก เนื่องจากเรานำภูมิปัญญาของชาวบ้านมาพัฒนาเพื่อต่อยอดให้ดีขึ้นไป ถือเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ ดังนั้น หากมีคนสนใจสามารถติดต่อโดยตรงมาได้ที่เบอร์ 092-259-5826”

“สุดท้าย การพัฒนาต่อในอนาคต อย่างที่กล่าวไปตอนนี้ยังไม่มีแพลนอะไร เพราะติดอะไรหลาย ๆ อย่าง หากพร้อมเมื่อไหร่ค่อยคิดอีกที”  คุณพรรณี เล่าทิ้งท้าย

 

นศ.ม.สวนสุนันทา สร้างโปรเจคนวัตกรรมใหม่ เอาใจคนไทย

แสดงความคิดเห็น