นายกฯ ร่วมเปิดงาน CLMVT Forum 2016 มุ่งเน้นความร่วมมือ ยกระดับตลาดภูมิภาคสู่สากล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเปิดงาน CLMVT Forum 2016 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “CLMVT : Prosper Together” เพื่อยกระดับการเติบโตในด้านการค้าเข้าสู่ตลาดโลก เน้นร่วมมือกันด้วยการนำความสามารถและจุดแข็งที่ต่างกันของทั้ง 5 ประเทศ

สำหรับงาน CLMVT Forum 2016 : Toward a Shared Prosperity  จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  (สสปน.)  และภาคเอกชนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำระดับสูงของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งเหล่า Startup  ของกลุ่มประเทศ CLMVT ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับให้เป็นเวทีความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกและการเจริญเติบโต งานดังกล่าวเป็นการรวมตัว และระดมสมองของเหล่านักธุรกิจชั้นนำและนักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้แทนด้านนโยบายวิชาการ ซึ่งทรงอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้เป็นครั้งแรก

นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “CLMVT : Prosper Together” โดยได้กล่าวถึงประเด็นประเทศสมาชิก CLMVT ร่วมมือกันและมีความแข็งแกร่ง จะทำให้มีศักยภาพในหลาย ๆ ด้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่ละประเทศมีความถนัดในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน หากนำความสามารถหรือจุดแข็งเหล่านั้นมาพัฒนาและรวมอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน จะทำให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น

“หากแต่ละประเทศมีสินค้าเป็นของตัวเองก็จะเป็นเรื่องที่ดี เปรียบเสมือนเป็นอัตลักษณ์และสร้างความแตกต่าง  สินค้าใดที่สามารถจับมือกันเป็นคลัสเตอร์ได้ระหว่างกันก็สมควรให้ความร่วมมือ เพื่อหนุนด้านการเพาะปลูก อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ จนส่งเสริมสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยต้องมีการวางแผนอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น 5 ประเทศ (CLMVT) จะต้องร่วมมือ โดยยึดหลักการที่เคยกล่าวในหลาย ๆ ครั้ง นั่นก็คือ มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน” นายกรัฐมนตรี กล่าว

 

แสดงความคิดเห็น