มาเลเซียเร่งเศรษฐกิจโต ด้วยไอซีที

มาเลเซียเดินเครื่องเต็มที่ เร่งสร้างปัจจัยหนุนภายใน ใช้ไอทีซีเป็นพระเอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นักลงทุนทั้งในและนอกตื่นตัว เพราะเป็นนโยบายเด่นของนายกฯ นาจิบ

นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาย นาจิบ ราชะก์  เปิดเผยว่า “ไอทีซีจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาเลเซีย เพราะปี 2017 นี้ จะเป็นปีที่ท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างมาก”

คำเปิดเผยนี้เกิดขึ้นในขณะประชุมสภาเรื่องวาระงบประมาณปี 2017 และยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า ฐานะการคลังของมาเลเซียยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีความยากลำบากอยู่บ้างก็ตาม

“แนวโน้มเศรษฐกิจโลกล่าสุด  กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า ปี 2017 จะเป็นปีที่ท้าทายอย่างเท่าเทียมกัน การเติบโตทั่วโลกคาดว่าจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย  จากร้อยละ 3.2 ในปี 2016 เป็นร้อยละ 3.5 ในปี 2017”

ดังนั้นเพื่อให้เศรษฐกิจของมาเลเซียจะยังคงดีอยู่  เราจึงต้องสร้างปัจจัยที่จะช่วยหนุนเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีตามไปด้วย”  นี่คือเหตุผลที่นายกฯ นาจิบเชื่อว่า จะต้องนำไอทีซีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากรัฐบาลมาเลเซียจะใช้ไอทีซี หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว  ยังต้องปลูกฝังจิตวิญญาณ ในเรื่องนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพิ่มอีกด้วย

แหล่งข่าวเปิดเผยทิ้งท้ายว่า  “มีการพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4  ซึ่งแสดงให้เห็นการปฏิวัติดิจิทัลและโดดเด่นด้วยระบบไซเบอร์ทางกายภาพด้วย”

แสดงความคิดเห็น