พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ นำคณะกระชับสัมพันธ์อินเดีย

ภารกิจเยือนอินเดีย เชื่อมสัมพันธ์การค้าการลงทุน ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนสองประเทศ ระดับทวิภาคี ภูมิภาค และเวทีระหว่างประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะบุคคลจากหลายหน่วยงานสำคัญ ๆ เดินทางไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

คณะที่ร่วมเดินทางไปด้วยนั้น  ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางอรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้ติดตามอีกจำนวนมาก

โดยรัฐบาลอินเดียได้เปิดทำเนียบประธานาธิบดี  จัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นสมเกียรติ  และมีกำหนดการเข้าพบเพื่อหารือกับ นายเอ็ม ฮามิด อันสารี รองประธานาธิบดีอินเดีย นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย และนางศุษมา สวราช ด้วย

สาระสำคัญของการเยือนดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจะมีการเจรจาในความร่วมมือทุกมิติ ทั้งการค้า การลงทุน ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม  และใช้โอกาสนี้กระชับความสัมพันธ์  เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศอย่างรอบด้าน  ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค  และในเวทีระหว่างประเทศ  รวมทั้งติดตามประเด็นความร่วมมือที่เคยได้หารือกันไว้ที่เป็นผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ

แสดงความคิดเห็น