สิงคโปร์เร่งปั้นนักบัญชี พัฒนาธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจบูม

สิงคโปร์เร่งปฏิรูปการบัญชีและการเงิน สร้างสุดยอดนักบัญชี รองรับการขยายตัว สร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสิงคโปร์ให้เติบโตใน AEC

แผนการเร่งปฎิรูประบบการบัญชีและการเงินของสิงคโปร์จัดขึ้นโดย สมาคมนักบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Acca) ภารกิจนี้เกิดขึ้นในคราวที่มีการประชุมอาเซียน ณ Suntec Convention Hall and Centre  สิงคโปร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากมาย เช่น ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ  ซึ่งมีสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำบัญชีในอนาคตขององค์กร ภาคปฏิบัติด้านการเงินและสาธารณะ  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับนักบัญชีในระดับภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนถึงแนวโน้มในแวดวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

Dr.Indranee Rajah  รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกฎหมายและการเงินสิงคโปร์ เปิดเผยว่า “ประเด็นสำคัญของการประชุมในปีนี้  คือ เรื่องปฏิรูปการบัญชีและการเงิน  เพราะเป็นเวลาเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เสียที”

จากนั้นเธอจึงยกตัวอย่างกรณีของ บริษัท Dell Services’ Robotic Process Automation (RPA)  ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการหุ่นยนต์เฉพาะด้านอยู่ในสิงคโปร์ เช่น การนำหุ่นยนต์มาใช้ในบ้านเรือนประชาชน  หรือใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น  แต่เมื่อหลังจากที่บริษัทนี้ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ก็สามารถดำเนินกิจการให้บริการได้รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

“บริษัทเหล่านั้นมีศักยภาพที่จะปรับปรุงทักษะทางบัญชีให้ดีขึ้น รัฐบาลสิงคโปร์จะช่วยสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคในประเทศเหล่านี้ด้วย  เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาชีพ”  Dr.Indranee Rajah  เปิดเผย
ทางด้าน Datuk Alexandra Chin JP  ประธานสมาคมนักบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Acca)  เปิดเผยเช่นกันว่า “หลังจากมี AEC เกิดขึ้นแล้ว องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในสิงคโปร์มีความต้องการนักบัญชีเพิ่มมากขึ้น เพื่อมาช่วยจัดการงานบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายสิงคโปร์ และเมื่อทำถูกต้องแล้ว การดำเนินธุรกิจก็จะไม่มีปัญหา ผลสุดท้ายก็คือ ช่วยตอบสนองนโยบายทางเศรษฐกิจนั่นเอง”

แสดงความคิดเห็น