นายจ้างเฮ อ้าแขนรับแรงงานต่างด้าวได้ 4 สัญชาติ

กระทรวงแรงงาน เผย ! อนุญาตให้นายจ้างไทย จ้างแรงงานต่างด้าวได้ 4 สัญญาติ ตำแหน่งกรรมกรในธุรกิจประมง ก่อสร้าง ฯลฯ และไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ยกเว้นอะไรบ้าง อ่านในรายละเอียดได้ดังนี้

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ 4 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

โดยแรงงานสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา สามารถทำงานในตำแหน่งกรรมกรได้ในกิจการต่าง ๆ ได้แก่ ประมง เกษตรและปศุสัตว์   ก่อสร้าง ต่อเนื่องการเกษตร ต่อเนื่องปศุสัตว์  รีไซเคิล รับซื้อของเก่า คัดแยกขยะ ทำเหมืองแร่และเหมืองหิน ธุรกิจที่ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ  ผลิตหรือจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน ผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง แปรรูปหิน ผลิตหรือจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ชิ้นส่วนรองเท้า

ธุรกิจที่ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเคมี ผลิตปุ๋ย ของเล่นเด็ก ผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า แบตเตอรี และยานยนต์ ขนถ่ายสินค้าทางบก ทางน้ำ คลังสินค้า อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีดสถานีบริการน้ำมัน แก๊ส เชื้อเพลิง สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล กิจการให้บริการต่าง ๆ ยกเว้นกิจการรับเหมาแรงงาน และแปรรูปสัตว์น้ำ และคนรับใช้ในบ้าน

ส่วนแรงงานสัญชาติเวียดนาม กรมฯ ได้กำหนดให้สามารถทำงานในตำแหน่งกรรมกรได้ในเฉพาะกิจการก่อสร้างและประมงทางทะเลเท่านั้น  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ

ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยผ่าน MOU ซึ่งเป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ได้อย่างยั่งยืน  จะไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ยกเว้น 4 กรณี ได้แก่ นายจ้างตาย   นายจ้างเลิกกิจการ ถูกกระทำทารุณกรรมจากนายจ้าง และนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

โดยนายจ้างหรือสถานประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ ที่สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น