เมียนมา เร่งกำลังการผลิตไฟฟ้า

การสร้างเศรษฐกิจให้บูมของเมียนมา ยังประสบปัญหาที่จำเป็นต้องมีอย่างหนึ่ง คือพลังงานไฟฟ้าที่ยังขาดแคลนอยู่เกือบทุกปี ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ทุกภาคส่วนมีใช้ได้เต็มที่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ตนแข่งขันได้ใน AEC

“ปัญหาการขาดแคลนด้านพลังงานไฟฟ้าในเมียนมา อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายในทันที”  เป็นการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเมียนมามีกำลังการผลิตได้ 1,900 เมกะวัตต์ และจากกังหันก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังการผลิตได้  800 เมกะวัตต์ แต่ในปี 2020 คาดว่าความต้องการกำลังการผลิต จะมีเพิ่มสูงขึ้นเป็น 5,660 เมกะวัตต์

ที่เมียนมา ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 เป็นประจำทุกปี จากข้อมูลทางสถิติเผยให้รู้ว่า ในปี 2010 ใช้กำลังการผลิต 1,370 เมกะวัตต์, ปี 2011 ใช้กำลังการผลิต 1590 เมกะวัตต์, ปี 2012 ใช้กำลังการผลิต 1,850 เมกะวัตต์, ปี 2013 ใช้กำลังการผลิต 2,130 เมกะวัตต์, ปี 2014 ใช้กำลังการผลิต 2,450  เมกะวัตต์, ปี 2015 ใช้กำลังการผลิต 2,800 เมกะวัตต์  และปี 2016 ใช้กำลังการผลิต 3,240 เมกะวัตต์

การผลิตไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ร้อยละกว่า 66  กังหันก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ร้อยละ 29   และถ่านหิน ร้อยละ 3

ในปี 2010 มีผู้ประกอบการ 2.22 ล้านราย จากทั้งสิ้น 10 ล้านราย ในปี 2015  มีประมาณ 3.7 ล้านราย และยังมีภาคครัวเรือนอีกประมาณ 6.8 ครัวเรือน ที่มีจำนวนประชากร 35 ล้านคน ซึ่งทั้งหมดนี้คาดว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้ภายใน 5 ปีนับจากนี้

แสดงความคิดเห็น