ทอท. ทุ่ม 1.94 แสนล้าน พัฒนา 6 สนามบิน

บอร์ด ทอท. อนุมัติงบก้อนโต เร่งพัฒนา 6 สนามบิน รองรับผู้โดยสารขยายตัวในอนาคต การเติบโตเศรษฐกิจ และ AEC อีกทั้งทุ่มงบ 1.5 พันล้าน ปรับโฉมสนามบินสุวรรณภูมิระยะ 2 ติดตามรายละเอียดได้ดังนี้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ทอท. มีแผนลงทุนเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานที่มีอยู่ภายในสังกัดทั้ง 6 แห่ง ด้วยวงเงินราว 1.94 แสนล้านบาท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด ทอท. แล้ว

ช่วงแรกเร่งพัฒนาท่าอากาศยาน 3 แห่งก่อน โดยใช้วงเงินราว 1.62 แสนล้านบาท ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่

ส่วนอีก 3 แห่งหลัง ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่นั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนแม่บทโครงการพัฒนา  เพื่อรอให้บอร์ด ทอท. พิจารณาภายในปีนี้ คาดว่าจะใช้วงเงินประมาณไม่ต่ำกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท

โดยในระยะสั้น ทอท. จะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ในวงเงิน 3.4 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ 2 ซึ่งตามแผนแล้วจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นี้  โดยใช้วงเงินราว 1.5 พันล้านบาท

ส่วนปัญหาเรื่องผลกระทบด้านเสียงที่คาดว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ที่เกิดจากการดำเนินงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ตนั้น จะมีการจ่ายชดเชยให้ในวงเงินราว 1.9 พันล้านบาท ซึ่งสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันทีเมื่อ ครม. มีมติเห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมปี 2559

แสดงความคิดเห็น