เวียดนามสร้าง SME เพิ่ม 2 เท่า สร้างการจัดเก็บภาษีได้ 19,000 ล้านเหรียญ

2020 เป็นปีเป้าหมายที่เวียดนามคาดว่า จะจัดเก็บภาษีได้ 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่เงื่อนไขคือ ต้องสร้าง SME เพิ่ม 2 เท่า จะเกิดผลดี 2 ประการ ก่อนนำไปสู่การจะเก็บภาษีได้ตามเป้า

Le Duy Binh ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในเวียดนาม เปิดเผยว่า “กฎหมายเพื่อการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จะช่วยให้ภาครัฐเวียดนามจัดเก็บภาษีได้กว่า 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ”

ซึ่งเรื่องนี้  ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวข้างต้น โดย Le Duy Binh ได้อธิบายให้ฟังว่า  กฎหมายนี้จะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจ SME เวียดนาม แต่ต้องสร้าง SME เพิ่มขึ้น 2 เท่ากว่าที่มีอยู่  และผลประกอบการของภาคเอกชน จะต้องมีการขยายตัวเพิ่มตามมาด้วย  เพื่อให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้า นั่นคือ กว่า 19 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2020

ถ้าสร้าง SME เพิ่มเป็น 2 เท่าได้ และภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้ว  จะส่งผลให้เกิดผลดี  2 ประการ ก็คือ 1. มีเม็ดเงินจากการลงทุนเกิดขึ้นราว ๆ 10.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  โดยคาดว่าเป็นการลงทุนในภาคการผลิต  2. จะช่วยสร้างตำแหน่งงาน  8.5 ล้านตำแหน่ง   จากผลดี 2 ข้อนี่เองที่ภาครัฐเวียดนามจะสามารถจัดเก็บภาษีได้ 19.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ นั่นคือตามเป้าที่ระบุเป็นตัวเลขกลม ๆ ไว้ที่ 19 พันล้านเหรียญสหรัฐตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

ส่วนเรื่องการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น รัฐบาลเวียดนามได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายนี้เสียใหม่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจ SME  ในระยะยาวด้วย

ทางด้าน  Ho Sy Hung  ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ (AED) เวียดนาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ได้แสดงความคิดเห็นว่า “การพัฒนาผู้ประกอบการ SME นั้น จะเป็นการส่งเสริมธุรกิจอื่น ๆ ไปด้วย เพราะเมื่อ SME แข็งแกร่ง จะช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเติบโตตามไปด้วย”

แสดงความคิดเห็น