ฟิลิปปินส์ โปรยยาหอม ดึงนักลงทุนเข้าประเทศ

ฟิลิปปินส์เร่งพัฒนาทุกด้านให้เติบโต เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ทั้งการออกไปโรดโชว์ ชูแหล่งท่องเที่ยวให้เด่น เผยแพร่นโยบายทางเศรษฐกิจออกไปให้นักลงทุนต่างชาติได้รับรู้กันทั่วโลก

ประธานาธิบดีเบนิกโน อากีโน ที่ 3 (Benigno Aquino III) แห่งฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า  การที่คณะทำงานด้านการลงทุนฟิลิปปินส์ได้ออกเดินสายโรดโชว์ แสดงวิสัยทัศน์ด้านการลงทุนต่อนักลงทุน หรือผู้ประกอบการในประเทศต่าง ๆ   เพื่อจูงใจให้พวกเขาหันมาสนใจขนเม็ดเงินทุ่มลงทุนในฟิลิปปินส์นั้น  อาจจะได้ผลบ้าง แต่ยังไม่มากนัก ทุกคนจะต้องทำงานหนักให้มากกว่านี้อีก

รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงเร่งออกนโยบายต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจแล้วเผยแพร่ไปทั่วโลก ให้เป็นที่รับรู้และดึงความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อดีที่สามารถนำมาเป็นจุดเด่น  เพื่อจูงใจนักลงทุนและนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าประเทศมากขึ้นได้ นั่นคือ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่มากมาย ก็จะสร้างเม็ดเงินเข้าฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นเช่นกัน

ข้อมูลตามรายงานของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดี้ส์และสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์  ระบุสอดคล้องกันว่า ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมานั้น  ฟิลิปปินส์ถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทั่วไป และเหมาะแก่การลงทุนอย่างยิ่ง

นี่จึงเป็นเหตุผลหลักอีกอย่างหนึ่ง  ที่ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นที่ชื่นชอบในสายตานักลงทุน ขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็ได้ผลักดันการดำเนินงานทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และต้องการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ในระยะยาวให้จงได้

ขณะที่ทางด้านกรมการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ (DTI) ก็แสดงความเชื่อมั่นว่า DTI จะเป็นหน่วยงานสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่มีส่วนขับเคลื่อนให้ฟิลิปปินส์ประสบความสำเร็จในทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าเดิม  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางกรมการค้าฯ จึงมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายลง และปรับปรุงการทำงานในโครงการต่าง ๆ ให้ดีขึ้น อย่างเช่น  โครงการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงทะเบียนธุรกิจ  โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างกรมการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ (DTI) และปรับปรุงกระบวนการทำงานในหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ทั้งหมดอีกด้วย

นโยบายนี้จะช่วยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทำงานคล่องตัวและประสานสอดคล้องกันมากขึ้น  แล้วจะส่งผลให้การดำเนินงานทั้งภาคราชการ  ภาคธุรกิจภายในประเทศ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะเป็นที่พึงพอใจของนักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนมากขึ้น  ตามที่ฟิลิปปินส์คาดหวังไว้

แสดงความคิดเห็น