อองซาน ซูจี ประสานรัฐบาลไทย ช่วยแรงงานเมียนมา

แรงงานเมียนมาในไทย เสนอข้อเรียกร้องหลายประเด็นผ่าน อองซาน ซูจี ช่วยประสานกับรัฐบาลไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ จากเมียนมา ได้เดินทางถึงตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ให้การต้อนรับ

ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นั้นเป็นแหล่งที่มีแรงงานเมียนมาประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกกันว่าเป็นย่าน “เมียนมา ทาวน์”  การเดินทางของ นางอองซาน ซูจี มาที่นี่นั้น  มีแรงงานเมียนมาหลายหมื่นคนได้มาให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง  เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาล่าสุด

จากนั้นแรงงานเมียนมาได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อ นางอองซาน ซูจี ในประเด็นหลัก ๆ เพื่อให้ช่วยประสานกับรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมา  เช่น การทำพาสปอร์ตที่หมดอายุ จะขอทำพาสปอร์ตในไทยได้เลย ไม่ต้องเดินทางกลับไปทำที่เมียนมา  อยากให้รัฐบาลเมียนมาเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต เพราะแรงงานเมียนมาในไทยส่วนใหญ่ต้องการเดินทางกลับไปทำงานที่บ้านเกิดมากกว่า  อยากให้รัฐบาลไทยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานเมียนมาในไทย และเรื่องขออนุญาตให้ลูกหลานแรงงานเมียนมาที่สามารถทำงานช่วยเหลือครอบครัวได้ แต่อายุยังไม่ถึง 18 ปี ให้สามารถทำงานได้ เพราะปัจจุบันกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตด้วย

ส่วนเรื่องแรงงานเมียนมาที่เดือดร้อนแล้วต้องการให้รัฐบาลเมียนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนั้น  ก็สามารถแจ้งต่อสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยได้เลย เพื่อจะได้ประสานกับรัฐบาลเมียนมา เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมในลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็น