สินค้า SME สู่ 7-11 ยอดขายโต

เผย ! ยอดขายสินค้าจาก SME ที่เคยขายอยู่ใน 7-11 นั้น ผลตอบรับดีเกินคาด เติบโต 25% ต่อปี ร้านจึงสนับสนุนต่อไป ส่วนเกณฑ์การคัดเลือก จะมีอะไรบ้าง อ่านได้ในรายละเอียด

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำหน่ายผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กว่า 9,000 สาขา ซึ่งเป็นนโยบายที่ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้ว

เพราะมีผู้ประกอบการ SME กว่า 1,000 ราย และมีสินค้ากว่า 20,000 รายการ ที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมาแล้ว คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 ใน 3 ของยอดขายรวมทั้งหมด

สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เช่น มะม่วง มะขาม เครื่องดื่มที่แปรรูปจากผลผลิตการเกษตร รวมถึงผลผลิตเกษตรโดยตรงด้วย  ซึ่งในจำนวนผลิตภัณฑ์จาก SME ที่เคยนำเข้ามาจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วนั้น มีการเติบโตเฉลี่ย 25% ต่อปี

ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าจาก SME นั้น ทางร้านเซเว่นอีเลิฟเว่นจะเน้นในเรื่องของคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสนับสนุนความรู้ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการ SME ที่จะได้กระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออกสู่ลูกค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง  และลูกค้าเองก็จะเข้าถึงสินค้าเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น