สศอ. ลดภาษีนำเข้า-ส่งออกสินค้า IT

ธุรกิจ IT มีเฮ ! สศอ. เผย ไทย–สมาชิก ITA ได้ข้อสรุปลดภาษีนำเข้า-ส่งออกสินค้า IT 201 รายการ เริ่ม 1 ก.ค.นี้ ช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติ และเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันตลาดโลก

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร ทำการคัดเลือกสินค้าของไทยที่จะร่วมลด/ยกเลิกภาษี ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) ซึ่งเป็นความตกลงฉบับใหม่ที่ขยายขอบเขตการลดภาษี ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การการค้าโลก (WTO) ที่กำหนดให้ไทยและ สมาชิก ITA จะต้องลด/ยกเลิกภาษีสินค้าไอที จำนวน 201 รายการ พิกัดศุลกากรระดับ 6 หลัก หรือจำนวน 424 รายการพิกัดศุลกากรระดับ 8 หลัก ภายในปี 2562

โดยไทยและสมาชิก ITA มีข้อสรุปจะเริ่มทยอยลดภาษีสินค้าไอทีในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้แก่  แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรและส่วนประกอบที่ใช้สำหรับผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เซมิคอนดัคเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ยังมีสินค้าไอทีบางกลุ่มของไทย ที่จะต้องขยายเวลาการยกเลิกภาษีสินค้าไอทีออกไปจากปี 2562 เป็นปี 2564  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเทคโนโลยีบางประเภท และการคำนึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME

รวมทั้งการส่งออกสินค้าไทยไปขายยังตลาดโลก ได้แก่ สินค้าประเภทแป้น/แผงคอนโซลสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวเหนี่ยวนำค่าคงที่แบบชิพ ชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับบันทึกเครื่องเสียง เป็นต้น  รวมทั้งสินค้าประเภทเครื่องผกผัน (ส่วนประกอบที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ) เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า

นายศิริรุจ กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมลด/ยกเว้นภาษีของไทยในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติในการลงทุนอุตสาหกรรม IT ในไทย และส่งผลให้ประเทศไทยสามารถอยู่ใน Global supply chain อันเนื่องจากการนำเข้าต้นทุนในการผลิตสินค้า IT รวมถึงสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่ลดต่ำลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สินค้าไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไทยเป็นเครือข่ายหรือผู้ผลิตสินค้า IT ที่สำคัญของโลก

แสดงความคิดเห็น