มาเลฯ ทุ่มสุดตัว ชู SME พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

1.77 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเม็ดเงินก้อนโตที่ SME มาเลฯ ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากรัฐบาล รวมทั้งการผุดแผนพัฒนามากมาย เพื่อผลักดันให้ GDP โตร้อยละ 5.5

“รัฐบาลมาเลเซียจะจัดสรรงบประมาณ 7.34 พันล้านริงกิต หรือราว 1.77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SME ให้เติบโต” นี่คือคำประกาศของ นาจิบ ราซะก์ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

รัฐบาลมาเลเซียได้มีความพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ SME ภายในประเทศ และต้องการผลักดันให้ GDP โตถึงร้อยละ 5.5 ในปีนี้

นายกรัฐมนตรีนาจิบ  ยังกล่าวอีกว่า “รัฐบาลจะสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกคน  โดยแผนการดำเนินโครงการย่อยต่าง ๆ ของเราที่อยู่ภายใต้แผนหลักอย่าง SME 2012-2020 นั้น จะดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น”

เขาตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ประกอบการ SME มาเลเซีย มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปี 2010 ที่อยู่ในระดับเพียงแค่ร้อยละ 27 เท่านั้น

และเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภายในประเทศให้มีศักยภาพด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจของตนมากยิ่งขึ้น รัฐบาลมาเลเซียจึงเร่งเพิ่มกำลังการผลิตภาคแรงงานภายใต้แผน 11th Malaysia Plan ให้มากถึงร้อยละ 3.7 เลยทีเดียว

นอกจากนี้ ยังได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับรัฐบาลอีกด้วย เพื่อความสำเร็จของประเทศ โดยในแผนพัฒนาสินเชื่อ SME นั้น รัฐบาลจะระบุรูปแบบของการขอความช่วยเหลือ ที่จะให้ผู้ประกอบการ SME นำไปดำเนินการต่อได้ ซึ่งรูปแบบที่ว่านี้ก็เช่น ให้ทุนเข้ารับการฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า รัฐบาลมาเลเซียใช้ความพยายามและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการผลักดันทุกรูปแบบให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตให้จงได้ เพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ และการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศ  ซึ่งไม่ใช่มีแค่กลุ่ม AEC เท่านั้น แต่รวมไปถึงระดับ Global ด้วย

แสดงความคิดเห็น