ชาวเวียดนาม ซื้อสินค้า/บริการออนไลน์เพิ่มขึ้น

เผย ชาวเวียดนามเข้าถึงออนไลน์มากขึ้น สำรวจพบอายุ 21-29 ปี ใช้จ่ายทางออนไลน์มากสุด 27.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อายุ 40 ปีขึ้นไป 22.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฯลฯ

แหล่งข่าวจาก บริษัท The Nielsen Vietnam เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกในรายงานปี 2015 พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนามนิยมซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

รายงานดังกล่าวมีข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเอเชีย 9 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม อินเดีย  ไต้หวัน และฮ่องกง

โดยทำการสำรวจ 1,000 ตัวอย่าง จากประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป

แหล่งข่าวจาก บริษัท The Nielsen Vietnam  เปิดเผยอีกว่า จากการสำรวจพบว่า 9 ใน 10 ของผู้บริโภคในเวียดนามนั้น นิยมใช้สมาร์ทโฟนซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์สูงถึงร้อยละ 91 เพิ่มจากจากปี 2014 ที่นิยมร้อยละ 82 ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคในสิงคโปร์ส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าและบริการออนไลน์เฉลี่ย 25.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ส่วนผู้บริโภคชาวเวียดนาม อายุระหว่าง 21-29 ปี มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์มากที่สุดถึง 27.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตเร็วกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ ถัดไปคือ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ใช้เวลาประมาณ 22.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พบว่า นิยมใช้สมาร์ทโฟนมากถึงร้อยละ 31 ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ส่วนการใช้แท็บเล็ตนั้นอยู่ที่ร้อยละ 38

ทางด้าน  Doan Duy Khoa ผู้อำนวยการข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค บริษัท The Nielsen Vietnam กล่าวว่า   “การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เป็นเครื่องมือใหม่ที่ประชากรชาวเวียดนามใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเน็ต  ซึ่งความนิยมนี้นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าวิถีการจับจ่ายใช้สอยแบบเดิม ๆ”

จากรายงานพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคทั้งในตลาดเอเชียทั้ง 9 ประเทศ โดยเฉพาะที่เวียดนาม จะช่วยให้นักลงทุนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนลงทุนทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต นี่คือก้าวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งที่เห็นได้ชัดในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC

แสดงความคิดเห็น