ฟิลิปปินส์ เข้าเป็นสมาชิก AIIB หวังกู้เงินพัฒนาประเทศ

ฟิลิปปินส์เสริมเขี้ยวเล็บ ด้วยการเป็นสมาชิก AIIB จะได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินก้อนโต มาพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ และโครงการต่าง ๆ ในระยะยาวอีกด้วย

นาย Carlos Dominguez เลขานุการด้านการเงินของ  Duterte administration ได้ติดตามฟิลิปปินส์ที่กำลังจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย หรือ AIIB ซึ่งมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้น และมีประเทศอื่น ๆ ร่วมกันก่อตั้งด้วย หนึ่งในนั้นคือ ไทย

AIIB เป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่เน้นช่วยเหลือการให้กู้ยืมเงินแก่ประเทศสมาชิกต่าง ๆ โดยเฉพาะรายล่าสุดอย่างฟิลิปปินส์  เพื่อนำไปพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในระยะยาว แหล่งข่าวจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แสดงทัศนะคติว่า AIIB มีลักษณะคล้าย World Bank และ IMF

“ด้วยสภาพการจราจรที่ไม่คล่องตัวในฟิลิปปินส์ และขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน จะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการที่ฟิลิปปินส์กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ AIIB ก็จะมีโอกาสได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินมาพัฒนาประเทศ” แหล่งข่าวจาก Duterte administration กล่าว

AIIB  นี้ยังมีประเทศอื่น ๆ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน  ได้แก่  อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนมา มองโกเลีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เกาหลีใต้ กัมพูชา บราซิล สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน

คณะกรรมการ AIIB ยังได้จัดประชุมขึ้นในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีวาระการปล่อยกู้ไปแล้ว 4 ครั้ง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 509 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับบังคลาเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน และทาจิกิสถาน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของฟิลิปปินส์ครั้งนี้ จะต้องจ่ายค่าเข้าเป็นสมาชิกจำนวนเงิน 196 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้ครบภายในระยะเวลา 5  หรือยอมจ่าย 39 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีก็ได้  แต่ต้องจ่ายค่าสมาชิกก้อนแรกก่อนจะถึงสิ้นปีนี้

ถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าสมาชิก แต่ทุกประเทศก็ยอมรับข้อเสนอนี้  เพื่อจะได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินมากกว่ายอดเงินที่จ่ายค่าสมาชิกไป และยังได้รับสิทธิ์ประโยชน์อื่น ๆ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น