เริ่มแล้วให้บริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ก.การคลัง เปิดให้บริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ตั้งแต่ 4 ก.ค.นี้เป็นต้นไป คาดมีผู้ประกอบการเตรียมเข้าจดทะเบียนกว่า 3 แสนราย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  จะเริ่มให้บริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจวันที่ 4 กรกฎาคมนี้เป็นวันแรก ได้แก่ รับจดทะเบียน แก้ไข และยกเลิกการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน กรมพัฒน์ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายด้วย

สำหรับสาระสำคัญของการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ มี 5 เรื่อง คือ  1.การจัดทำโครงสร้างองค์กรและเตรียมพร้อมบุคคลากร 2.การออกกฎหมายลำดับรอง 3.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.สร้างผู้บังคับหลักประกัน และ 5.สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย

ทางด้านกระทรวงการคลังโดย นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า   เมื่อกฎหมายฉบับนี้ได้บังคับใช้แล้ว ก็จะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งเรื่องอันดับ Ease of Doing Business ก็จะดีขึ้นด้วย

นโยบายของกระทรวงการคลัง มุ่งส่งเสริมการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด  ผลักดันให้มีกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ โดยกระทรวงฯ อยู่ในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. …. แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แสดงความคิดเห็น