บรูไนร่วมทุนจีน ส่งออกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บรูไนประกาศศักดา จับมือจีน เสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ตั้งบริษัทท้องถิ่นส่งออกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปยังสหรัฐฯ และตะวันออกกลาง เพิ่มการจ้างงานและรายได้สู่ประเทศ

นาย Yang Berhormat Dato Paduka Hj Ali Hj Apong  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรหลักและการท่องเที่ยวบรูไน   เปิดเผยว่า บริษัท Guangxi Hiseaton Foods จะเป็นบริษัทร่วมทุนท้องถิ่นในบรูไน เพื่อดำเนินกิจการดังกล่าว ที่น่านน้ำชายฝั่ง Pelong Rocks ในปลายปีนี้  ซึ่งรัฐบาลได้เชื่อมโยงการดำเนินงานธุรกิจนี้ไปยังต่างประเทศ การจัดตั้งกิจการนี้มีลักษณะเป็นโรงเพาะกับโรงงานวิจัยและพัฒนา

ส่วนบริษัทในเครืออีกแห่งหนึ่งคือ Hiseaton Fisheries จะเป็นผู้นำสายพันธุ์ปลามาเพาะไว้ที่นี่ และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่เพาะพันธุ์ได้นี้ ส่งออกไปยังสหรัฐฯ และตะวันออกกลาง คาดจะสร้างมูลค่าได้ 300 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ทางด้านบริษัท Guangxi Hiseaton Foods  ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาที่จัดตั้งขึ้นนี้  จะมุ่งเน้นการดำเนินการทดลองวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกปลา  โดยจะทดสอบความเป็นไปได้ของปลาจาระเม็ดสีทองตัวอ่อนที่เลี้ยงในบรูไน  รวมถึงการทดลองสำหรับอาหารปลา และผลิตเพื่อจำหน่ายในอนาคตอีกด้วย

คาดว่าการร่วมทุนในครั้งนี้  จะสร้างงานได้มากถึง 100 ตำแหน่ง  ซึ่งทางรัฐบาลบรูไนคาดหวังให้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้ก้าวกระโดด  และกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาสนใจลงทุนในบรูไนเพิ่มมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น