ญี่ปุ่น อาศัยสิทธิ์ TPP ลงทุนในเวียดนาม

ญี่ปุ่นได้ลดภาษีเหลือ 0% ในฐานะสมาชิก TPP ลุยลงทุนธุรกิจประมงที่เวียดนาม ทุ่มงบฝึกอบรมชาวประมง ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ส่งออกจากเวียดนามขายทั่วโลก

แหล่งข่าวจาก Seiko Ideas Corp บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก  หรือ TPP ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดอุปสรรคทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย

“บริษัทจากญี่ปุ่นที่สนใจลงทุนภาคการเกษตรต่าง ๆ ในเวียดนาม จึงควรเร่งรีบไปลงทุนทันทีในขณะที่ตัวเองยังเป็นสมาชิกอยู่ใน TPP เพราะ TPP จะช่วยให้สมาชิกได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีนี้แน่นอน” แหล่งข่าวรายเดิมย้ำ

ซึ่งนโยบายของ TPP ได้กำหนดให้ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ รวมทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non tariff Barrier)  ด้วย  โดยจะได้ประโยชน์จากการลดภาษีศุลกากรเป็น 0

อย่างเช่น บริษัท Kato Group จากญี่ปุ่น ที่ได้เริ่มลงทุนในกิจการด้านการประมงปลาทูแล้ว ณ จังหวัด Binh Dinh ในเวียดนามเมื่อปีที่ผ่านมา โดยใช้งบลงทุนราว 771,000 เหรียญสหรัฐ กิจการนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังได้ทุ่มงบฝึกอบรมชาวประมงเป็นจำนวนเงินราว 1.5 พันด่อง หรือราว 66,355 เหรียญสหรัฐ แล้วส่งออกสินค้ากลับไปจำหน่ายยังญี่ปุ่นและทั่วโลกด้วย

ส่วนอีกบริษัทหนึ่งชื่อ Shudensha จากญี่ปุ่น ที่ลงทุนด้านการประมงในเวียดนามด้วย ได้ใช้งบ 820,000 เหรียญสหรัฐ ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั่นเอง

ขณะที่บริษัท OTA Kaki จากญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่ง จะพัฒนาธุรกิจดอกไม้ที่ตนลงทุนในเวียดนาม ให้มีระบบการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน

บริษัททั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วอยู่ในญี่ปุ่นซึ่งเป็นสมาชิก TPP ที่ได้ไปลงทุนในเวียดนาม จะได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีศุลกากร 0% เหมือน ๆ กัน

ทางด้านแหล่งข่าวจากความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA เปิดเผยว่า การที่บริษัทต่าง ๆ จากญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของ TPP มาลงทุนในเวียดนาม จะช่วยให้ภาคการเกษตรและธุรกิจอื่น ๆ ในเวียดนามบูมขึ้น

แสดงความคิดเห็น