กสอ.เร่งผลักดันอุตฯ ฮาลาล ติด TOP 5 ของโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปรับปรุงงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการขอรับการตรวจรับรอง งานด้านเครื่องหมายต่าง ๆ หวังผลักดันอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตั้งเป้าส่งออกติดอันดับ TOP 5 ของโลก

นายประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมฯ สนับสนุนเรื่องการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยมุ่งไปที่การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมที่สำคัญอันดับต้น ๆ ในขณะนี้จะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป เพราะสามารถแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้

ซึ่งอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปที่ว่านี้ กรมฯ เน้นไปที่กลุ่มตลาดอาหารฮาลาล เพราะเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูง จึงมุ่งให้ไทยส่งออกสินค้าฮาลาลติดอันดับ TOP 5 ของโลกภายในปี 2563 โดยใช้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ

แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขอรับการตรวจรับรอง และขอใช้เครื่องหมายฮาลาลให้มีความสะดวกดีขึ้นกว่าเดิม เพราะต้องการให้ SME หันมาสนใจติดต่อการตรวจรับรอง และขอใช้เครื่องหมายฮาลาลให้มากขึ้น อีกทั้งยังยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับตามบทบัญญัติของหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด

กรมฯ ได้เคยดำเนินโครงการต่าง ๆ มาบ้างแล้ว เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตลาดสินค้าอาหารฮาลาล ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานการผลิต การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น

โดยตั้งเป้าไว้ว่า ภายในปีนี้จะต้องพัฒนา SME กลุ่มอาหารฮาลาลไม่ต่ำกว่า 185 ราย จากปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลแล้ว 5,000 บริษัท ซึ่งมีมากกว่า 100,000 รายการ

แสดงความคิดเห็น