เกาหลีใต้ เร่งเครื่อง แข่งสู้ AEC

ทูตเกาหลีใต้ เรียกร้องให้บริษัทจากเกาหลีใต้ เร่งพัฒนาตัวเอง เแข่งกับบริษัทในกลุ่มประเทศ AEC ก่อนที่ AEC จะบูรณาการเต็มตัว กลายเป็นตลาดเดียวที่มีขนาดใหญ่ และมีศักยภาพสูงสุดในอาเซียน

นาย Suh Jeong-in เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ เปิดเผยในงานสัมมนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการและตลาด AEC ซึ่งจัดโดยสถานทูตเกาหลีในสิงคโปร์ว่า บริษัทจากเกาหลีใต้ควรเร่งเพิ่มศักยภาพตัวเองให้มากขึ้น เพราะอาจจะพบกับความเสี่ยงได้ถ้า AEC บูรณาการเต็มรูปแบบในอนาคต ซึ่ง AEC จะกลายเป็นตลาดเดียวที่มีขนาดใหญ่ และมีศักยภาพสูงมากที่สุดในอาเซียน

“การที่ AEC เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนั้น ไม่ได้หมายความว่าการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ AEC จะเสร็จสิ้นแล้ว” เขากล่าว “แต่ AEC จะทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และยิ่งจะทำให้ AEC มีศักยภาพแข็งแกร่งมากขึ้น”

“ดังนั้น บริษัทจากเกาหลีจะต้องเร่งสปีดตัวเองในขณะที่การบูรณาการของ AEC กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และควรมีวิสัยทัศน์มองไปอีก 10 ปีข้างหน้าด้วย”

ในงานสัมมนาที่สิงคโปร์นั้น มีบุคคลทรงอิทธิพลสำคัญ ๆ เข้าร่วมมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทยักษ์ใหญ่ ทั้งจากเกาหลีใต้และสิงคโปร์

การเกิดขึ้นของ AEC นั้นเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2015 โดยมี 10 ประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิก และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตลาดเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีเงินทุนและแรงงานที่มีฝีมือเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบภายในปี ค.ศ.2025

ส่วนการบูรณาการ AEC นั้นหมายความว่า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จะต้องถูกแก้ไขให้หมดสิ้นลงได้ และ 10 ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน

เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ จึงเรียกร้องให้บริษัทจากเกาหลีใช้โอกาสดีที่ AEC เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนี้ เพื่อพัฒนาตัวเองให้สามารถแข่งขันกับตลาด AEC ได้ ก่อนจะสายเกินไป

แสดงความคิดเห็น