เผย ! พฤติกรรมบริโภคข้าวชาวเมียนมา

นักลงทุนต้องรู้ ! ตัวเลขการบริโภคข้าวของชาวเมียนมา ช่วยนักลงทุนและผู้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนขนเม็ดเงินลงทุนอุตฯ ข้าวเมียนมา และในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมาคมผู้ค้าข้าวเมียนมา  ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของชาวเมียน  ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ปี ค.ศ.2016 ที่ผ่านมานี้  โดย  Aung Than Oo ประธานสมาคมผู้ค้าข้าวเมียนมา เปิดเผยว่า “ชาวเมียนมาบริโภคข้าวขั้นต่ำ 43 กิโลกรัมต่อคนต่อปี บริโภคสูงสุด 326 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  เฉลี่ยแล้วชาวเมียนมาบริโภคข้าวอยู่ที่ 155 กิโลกรัมต่อคนต่อปี”

ขณะที่ตามบันทึกขององค์การสถิติกลางแห่งเมียนมา ระบุว่า ชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในเมือง  จะบริโภคข้าวเฉลี่ย 133 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  ส่วนประชากรที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง บริโภคข้าวเฉลี่ย 160 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ขณะที่ประชากรที่เป็นเกษตรกรในชนบท จะบริโภคข้าวเฉลี่ย 176 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

สมาคมผู้ค้าข้าวเมียนมา เปิดเผยว่า  การใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินของชาวเมียนมา โดยเริ่มย้อนไปในปี ค.ศ.1989  พบว่าชาวเมียนมาใช้จ่ายร้อยละ 73  ต่อมาปี ค.ศ.1997 ใช้จ่ายร้อยละ 71  ปี ค.ศ.2001 ร้อยละ 72 ปี ค.ศ.2005 ร้อยละ 64 ปี ค.ศ.2005 ร้อยละ 64 ปี ค.ศ.2006 ร้อยละ 70 และปี ค.ศ.2012 ร้อยละ 64

“ผู้ประกอบการร้านอาหารในเมียนมา มีต้นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอาหารมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ที่เขาได้รับ  แต่ขณะที่ผู้บริโภคชาวเมียนมาถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น  เขากลับใช้จ่ายเรื่องอาหารน้อยลง เพราะจะแบ่งเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นด้วย”  Dr.Theingi Myint  ศาสตราจารย์แห่ง Yezin Agricultural University เมืองเนปิดอว์ เปิดเผยต่อสื่อ

การเปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคข้าวของชาวเมียนมานี้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมข้าวเมียนมา

แสดงความคิดเห็น