รัฐบาลเล็ง ตั้งไทยเป็น “HUB ดิจิทัลอาเซียน”

รัฐบาลเร่งปฏิรูปเศรษฐกิจ 3 ด้าน ลดเหลื่อมล้ำ ปฏิรูปในเชิงการแข่งขัน ปรับโครงสร้างการผลิต เตรียมเสนอกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 1 แสนล้านบาท

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ขึ้นกล่าวบนเวทีงานปาฐกถา เรื่อง “นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของเอเชีย” ว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยในไตรมาสที่ 2 จะขยายตัวเกิน 3%

อีกทั้งรัฐบาลเตรียมปฏิรูปพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ 1.การลดความเหลื่อมล้ำ เน้นการปฏิรูปด้านการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้า 2.การปฏิรูปในเชิงการแข่งขันของประเทศโดย เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยภายใน 1-2 ปีนี้ จะมีโครงการลงทุนทั้งทาง ถนน รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง

และ 3.การปรับโครงสร้างการผลิต โดยขณะนี้รัฐบาลพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีการส่งเสริมนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เพิ่มเทคโนโลยีทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส์ และหุ่นยนต์การบิน อีกทั้งให้การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ใหม่อย่าง Startup ด้วย

นอกจากนี้ รัฐบาลจะเสนอกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) มูลค่า 1 แสนล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า  และยังมีแผนจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า และถนน อีก 4-5 พันล้านดอลลาร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า พร้อมทุ่มงบ 15,000 ล้านบาท ตั้งไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียนในปีนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น