เมืองอิเหนายื่นจดทะเบียนลงทุนใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง

หนึ่งในนโยบายที่น่าสนใจของ โจโค วิโดโด ผู้นำสูงสุดแห่งอินโดนีเซียที่ออกมาประกาศลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตการลงทุนในภายในประเทศอินโดนีเซีย โดยจะใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมงเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนและรูปแบบของการให้บริการจดทะเบียนขอใบอนุญาตการลงทุน (Investment Licensing Service) เมื่อนักลงทุนหรือผู้ประกอบการ SME ไทย ไปที่คณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนของอินโดนีเซีย (BKPM) ที่เปรียบเสมือนกับ BOI ของประเทศไทย ให้นักลงทุนไทยหรือ SME ไทยเข้าพบ BKPM ทำการขอคำปรึกษากับผู้อำนวยการหน่วยให้บริการลงทุนเกี่ยวกับแผนงานการลงทุนและทำการยื่นขอใบอนุญาตการลงทุน โดยการยื่นต้องเดินเรื่องทำโดยผู้ถือหุ้นบริษัทที่ประสงค์จะลงทุน และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอการลงทุน มีดังต่อไปนี้
•   บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้ลงทุน
•   มูลค่าแผนงานการลงทุนไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 265 ล้านบาท
•   มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น 1,000 คน
•   เอกสารจัดตั้งบริษัท (กรณีที่เป็นบริษัทอินโดนีเซีย)
•   เอกสารการเป็นหุ้นส่วน (กรณีที่เป็นบริษัทต่างชาติ)
•   แผนในลักษณะ Flowchart แสดงการจัดการผลิตและการดำเนินการ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนถึงขั้นที่ได้สินค้าที่ผลิตเรียบร้อย

จากนั้นให้นักลงทุนหรือ SME ไทย รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และหลังจากการขอจดทะเบียนอนุญาตการลงทุนผู้ขอใบอนุญาตจะได้เอกสารดังต่อไปนี้
•   Investment license
•   Deed of Establishment and Approval
•   Tax Registration Number
•   Certificate of Company Registration
•   The Foreign Workers Recruitment Plan
•   Work Permit
•   Importer Identification Number
•   Custom Registration Number (ทำเรื่องเสริมขอได้)
•   Letter on Land Availability Information

สำหรับสิทธิในการถือครองที่ดิน กฎหมายที่ดินอินโดนีเซียนั้นไม่ยอมรับแนวคิดในเรื่องของสิทธิที่ดินฟรีโฮลด์(ขายขาด) แต่สิทธิต่าง ๆ ที่ติดอยู่กับที่ดินจะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่แยกต่างหากและพื้นที่ภายใต้ชื่อที่แยกต่างหาก ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องศึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความในการเป็นเจ้าของ ก่อนที่จะได้มาซึ่งที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากที่ดินอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ระบบภาษีมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นนักลงทุนจะต้องศึกษาให้ดี หรืออาจขอคำแนะนำจากมืออาชีพ สนธิสัญญาของอินโดนีเซียให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรูปแบบของการยกเว้นภาษีหัก ณ ค่าบริการ และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ลดลงจากเงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าลิขสิทธิ์ และกำไรสาขาที่ได้รับจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีที่อินโดนีเซียลงนามในสนธิสัญญาภาษีอยู่

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected]สายด่วน 1333

 

เมืองอิเหนายื่นจดทะเบียนลงทุนใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง sme

แสดงความคิดเห็น