เวียดนามเนื้อหอม ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน 1.2 ล้านคน

ท่องเที่ยวเวียดนามบูม นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่ทะลักเข้ามาเที่ยวต่อเนื่อง กุมภาพันธ์ปีนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 20 ส่วนภาพรวมตลอด 6 เดือนปีนี้ เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 47.5

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีตัวเลขระบุออกมาว่า มียอด 1.2 ล้านคน ที่แห่ทะลักเข้าท่องเที่ยวเวียดนามในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้  เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 47.5  เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่จากสถิติตัวเลขถ้ามองเฉพาะในเดือนกุมพาพันธ์เพียงเดือนเดียวของปีนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ (ไม่ใช่แค่เฉพาะจีน) ทะลักเข้าเวียดนาม เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมมาเวียดนาม ได้แก่ มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย อิตาลี จีน อังกฤษ สวีเดน สหรัฐฯ  สเปน เยอรมี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เดนมาร์ก แคนาดา เนเธอร์แลนด์  และญี่ปุ่น

นาย Nguyen Van Tuan อธิบดีบริหารการท่องเที่ยวเวียดนาม  เปิดเผยว่า “จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แห่กันเดินทางไปตะลอนทัวร์ทั่วภูมิภาคอาเซียนเมื่อเดือนที่ผ่านมา  โดยเฉพาะที่เวียดนาม  เรียกได้ว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ยอดตัวเลขจากนักท่องเที่ยวจีนที่แห่กันมาเที่ยวในเวียดนาม เป็นจำนวนมากถึง 1.2 ล้านคน ดังที่กล่าวไว้ในรายงานข่าวข้างต้นนั้น  ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ความสำเร็จในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเวียดนามนี้ อาจเกิดจากปัจจัยหนึ่ง นั่นก็คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเวียดนามได้ปรับตัวให้ดีกว่าเดิม จากอดีตที่เคยล้มเหลวในเรื่องนโยบายการท่องเที่ยวมาก่อน

แม้นักท่องเที่ยวจีนจะแห่ทะลักเข้าเวียดนามมากมายแล้วก็ตาม  แต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ไปท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศเวียดนาม นักท่องเที่ยวจีนจะมาเที่ยวในบางจังหวัดเท่านั้น  โดยเฉพาะที่เมืองนาตรัง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดข่านหัว  และดานัง  ซึ่งส่วนมากจะนิยมเดินทางโดยรถยนต์

แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเวียดนาม คาดว่า  นักท่องเที่ยวทั้งจีนและต่างชาติอื่น ๆ จะเข้ามาท่องเที่ยวเวียดนามอย่างต่อเนื่องไปอีกจนถึงสิ้นปีนี้  เพราะยังมีเทศกาลดี ๆ อีกมากมายให้น่าไปเที่ยวกัน  เช่น ปลายปีนี้เวียดนามจะจัดเทศกาลมากมายในจังหวัดทางภาคกลาง และเทศกาลดอกไม้ในเมืองดาลัท ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงตอนกลางของจังหวัดลั่มดองด้วย

แสดงความคิดเห็น