นักลงทุนยิ้มร่า BOI อัดฉีด 1 หมื่นล้านบาท

เผยข่าวดี นักลงทุนขอรับส่งเสริมลงทุน 6 เดือนแรก จาก BOI สูงถึง 3.3 แสนล้านบาท นักลงทุนได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคล 13 ปี และได้เงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอีก 1 หมื่นล้านบาท

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) เปิดเผยว่า หลังจากที่ BOI  ได้โรดโชว์ไปยังนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งต่างประเทศนั้นได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานั้น  ได้รับการตอบรับที่น่าพอใจ เพราะมีนักลงทุนสนใจยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกแล้วกว่า 3.3 แสนล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4.5 แสนล้านบาท

ส่วนในไตรมาส 3-4 ของปีนี้ คาดว่ายอดขอรับส่งเสริมการลงทุนจะไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท เนื่องจากภาครัฐได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ภาคตะวันออกใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเก่า และอีก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ด้วย

อีกทั้ง BOI ได้ทำการแก้ไขกฎหมายใหม่  โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมให้ 8 ปี เพิ่มเป็น 13 ปี  และขณะนี้ยังมีเงินกองทุนอีกอย่างหนึ่งที่นักลงทุนจะได้รับ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา นั่นคือ เงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก 1 หมื่นล้านบาท การแก้ไขกฎหมายใหม่ดังกล่าว คาดว่าจะได้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้

แสดงความคิดเห็น