คิดเปลี่ยนคุณ ปลุกพลังสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้นำ Creativity Wave for Innovators

ในยุคสมัยนี้หนังสือจำนวนมาก นักธุรกิจ นักกลยุทธ์ต่างพากันพูดว่าธุรกิจจะอยู่รอดและได้เปรียบคู่แข่งได้ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความแตกต่าง และนวัตกรรม บริษัท ห้างร้าน ต่างก็ต้องการกระตุ้นให้พนักงานหันมาเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ และช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้แก่องค์กร แต่ผู้คนจำนวนมากกลับคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่ใคร ๆ จะสามารถทำได้

แต่ ดร.อเล็กซานเดอร์ เพาฟเลอร์ (Dr.Alexander Paufler) อดีต CEO บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กลับเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ล้วนมีอยู่ในตัวทุกผู้คน อีกทั้งสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนและใช้มันบ่อย ๆ เขาเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นทำให้คนเราก้าวข้ามวิกฤติที่เราต้องเผชิญ ช่วยเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชีวิต และทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ รวมทั้งมีความสุขได้อย่างแท้จริง ซึ่งเขาได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Creativity Wave for Innovators หรือชื่อภาษาไทยว่า “คิดเปลี่ยนคุณ” เพื่อปลุกพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวคุณ

ดร.อเล็กซานเดอร์ เพาฟเลอร์ เชื่อว่า การฝึกความคิดสร้างสรรค์จะทำให้คุณและคนรอบข้างแปลกใจกับไอเดียใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังจะทำให้คุณรู้จักการรับฟังด้วยความอยากรู้มากขึ้น อ่านด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้น และสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยความใส่ใจมากขึ้น ซึ่งมันก็จะช่วยสร้างสรรค์ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นไปด้วยเช่นกัน

เนื้อหาในหนังสือเป็นการค้นคว้าวิจัยทั้งจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองและจากการทำงานร่วมกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมในหลาย ๆ ประเทศ ทั้งตะวันตกและตะวันออก โดยจะมีทั้งการแนะนำวิธีจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเทคนิคการหาไอเดีย การหาแรงบันดาลใจและโอกาสใหม่ ๆ ให้ชีวิต รวมทั้งวิธีทำให้ไอเดียเกิดขึ้นจริง ตลอดจนการหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่าง ๆ ของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน

หนังสือเล่มนี้มีรูปแบบการเขียนที่เข้าใจง่าย เป็นขั้นตอน มี Checklist วิธีจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พร้อมข้อมูลสัมภาษณ์กว่า 800 คนถึงแนวคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาและองค์กร นอกจากนี้ท้ายเล่มยังมีตัวอย่างแบบสอบถามเรื่อง การเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ 800 คนนี้ให้ลองทำดูด้วย

หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดไฟสร้างพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคทางความคิดแบบเดิม ๆ ให้เรา พร้อมสร้างคุณสมบัติของผู้นำด้านนวัตกรรม ซึ่งก็คือความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่เรา เพียงแค่ฝึกลงมือและปฏิบัติตามที่หนังสือแนะนำไว้เป็นข้อ ๆ เพียงเท่านั้นคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปและก้าวสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากแล้วล่ะค่ะ

แสดงความคิดเห็น