ฟิลิปปินส์ เร่งเคลียร์จีน ข้อพิพาททะเลจีนใต้

นักลงทุนคาดหวัง ฟิลิปปินส์เจรจากับจีนกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้สำเร็จ จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกัน ทั้งกับประเทศพันธมิตร ทั้งในและนอกกลุ่ม AEC

นาย Perfecto Yasay รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า “ฟิลิปปินส์ยินดีที่จะแบ่งปันทรัพยากรทางธรรมชาติกับปักกิ่งในพื้นที่ทะเลจีนใต้”

นาย Rodrigo Duterte ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ มีความประสงค์ที่อยากจะให้การเจรจากับจีนเกิดขึ้นในเร็ววัน ซึ่งการเจรจาร่วมกันดังกล่าวนั้นมีวาระที่ครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติสำรอง และบริเวณพื้นที่ภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ด้วย

ทะเลจีนใต้นั้นเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ครอบคลุมหลายประเทศ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และบรูไน

“เราหวังว่าทั้งสองประเทศยังสามารถร่วมกันสำรวจทะเลจีนใต้แห่งนี้ได้ เพราะว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามีประเด็นข้อพิพาทที่ซับซ้อนกันอยู่แล้วก็ตาม” ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เปิดเผย โดยมีท่าที่ต้องการรักษามิตรภาพที่ดีกับจีน

ย้อนไปในปี ค.ศ.2013 ประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดี Benigno Simeon Cojuangco Aquino III  ได้เสนอให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้พิจารณาตัดสินพิพาททะเลจีนใต้โดยลำพังฝ่ายเดียว จีนไม่เห็นด้วย จึงได้เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรม

นาย Perfecto Yasay รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผยทิ้งท้ายว่า “หลังจากการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นลง ทางฟิลิปปินส์จะศึกษาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และยินดีที่จะหาทางออกร่วมกับพันธมิตร รวมทั้งพยายามที่จะเปิดโอกาสเจรจากับจีนโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้”

ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการดีสำหรับเศรษฐกิจของประเทศที่ได้ผลผลิตจากทางทะเล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเล เพราะทะเลจีนใต้นั้นเชื่อมโยงมากถึง  8 ประเทศ อีกทั้งนักลงทุนทั้งจากประเทศในและนอกกลุ่ม AEC จะสามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันได้อย่างสบายอกสบายใจนั่นเอง ส่วนข้อพิพาทดังกล่าวนั้นศาลอนุญาโตตุลาการถาวร จะมีกำหนดอ่านคำพิพากษาภายในปี 2016 นี้

แสดงความคิดเห็น