ครม.ผุด “ช้อปช่วยชุมชน” ลดหย่อนภาษีฯ สูงสุดไม่เกินหมื่นห้า

เตรียมช้อปกันสนั่นเมือง ครม.ใจดี อนุมัติให้ผู้ซื้อสินค้า OTOP นำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา ได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท จากร้าน OTOP กว่า 4 หมื่นราย มีสินค้ากว่า 8 หมื่นรายการ

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) ในโครงการ “ช้อปช่วยชุมชน”

โดยนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้า OTOP ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้การรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษีในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 นี้เท่านั้น

ข้อมูลจากกรมการพัฒนาชุมชนพบว่า ผู้ประกอบการ OTOP มีทั้งหมด 40,699 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้แก่  สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม หรือชมรม  จำนวน 25,234 ราย ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของรายเดียว จำนวน 14,845 ราย และผู้ประกอบการ SME หรือที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท มีจำนวน 614 ราย

ส่วนสินค้า OTOP ประกอบด้วยอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึกและสมุนไพร มีกว่า 80,000 รายการ โดยมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี

ดร.กอบศักดิ์ เปิดเผยทิ้งท้ายว่า “แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดี แต่เมื่อดูไส้ในแล้วพบว่า ตัวเลขการฟื้นตัวมาจากการลงทุนจากภาครัฐ แต่กำลังซื้อพบว่าประชาชนยังกังวลใจ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จึงอยากให้มีการช่วยเหลือสินค้าชุมชน จะทำในลักษณะคล้าย ๆ ช้อปช่วยชาติ”

แสดงความคิดเห็น