ลาว ผุดโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ เพื่อความยั่งยืน

กลเผยยุทธ์ลาว เร่งกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ ให้ได้ 1 หมื่นเมกะวัตต์ในปี 2020 และ 2 หมื่นเมกกะวัตต์ในปี 2030

นาย Thongloun Sisoulith นายกรัฐมนตรีลาว ได้เน้นให้เห็นถึงความจำเป็นในการป้องกันป่าไม้ เพื่อจะช่วยต่อยอดไปที่เรื่องการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยลดความยากจนได้ด้วย

ตามแผนกลยุทธ์ของกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ลาว ซึ่งคาดว่าในปี ค.ศ.2020 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ และในปี ค.ศ.2030 จะสามารถผลิตได้ถึง 20,000 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

“แต่ถ้าทรัพยากรป่าไม้ลาวยังคงถูกทำลายไปในแต่ละปี ก็จะไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำได้ตามเป้าหมาย” นายกรัฐมนตรีลาว ได้กล่าวเตือนไว้ในการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานและเหมืองแร่ จัดขึ้นที่นครเวียงจันทน์

ในการประชุมดังกล่าว เขาได้แนะนำให้กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และการประมาณการทางสังคม รวมทั้งได้ร่วมกับนักพัฒนา เพื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ ก่อนที่จะอนุมัติแผนการอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

เขากล่าวต่อว่า ประชากรในท้องถิ่นลาวควรมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงการฯ นี้ ผ่านการส่งเสริม การเกษตรและการปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ ประชากรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วจะเลิกเผาไม้ทำลายป่า รัฐบาลก็จะนำงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาการเผาป่านี้ไปพัฒนาด้านอื่นของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้

นากยกรัฐมนตรีลาว ตั้งข้อสังเกตว่า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่เกิดขึ้นบางแห่ง ช่วยให้ประชากรท้องถิ่นลาวได้รับประโยชน์อย่างมากจริง ๆ และมีส่วนทำให้เศรษฐกิจและสังคมลาวพัฒนาขึ้น

เขาเชื่อว่าข้อเสนอแนะและประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเหล่านี้ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐลาวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา และหารือนักลงทุน จะได้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อดึงนักลงทุนมาสู่ลาว

แสดงความคิดเห็น