แสวงหาโอกาสตลาด มาฟังจากปากผู้นำข้าวไทยในจีน

ปี 2559 โอกาสข้าวหอมมะลิไทยยังสดใส ทั้งนี้เนื่องจากราคาที่ผ่อนคลายขึ้น และมีรสชาติดี ถ้าจะส่งออกลองมารู้จักกับผู้นำเข้ารายใหญ่ดู

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางมาลีรัตน์ ทิพย์อารักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้เดินทางเข้าพบหารือกับนายกัว เฉิง จื้อ ประธานกรรมการบริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading Co.,Ltd ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยตรากระต่ายทองในตลาดมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลใกล้เคียง เพื่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การนำเข้าข้าวหอมมะลิ ไทยปี 2559

นายกัว เฉิง จื้อ กล่าวว่า สถาณการณ์การนำเข้าข้าวหอมมะลิและการจำหน่ายข้าวไทยในช่วงต้นปี 2559 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะดีจนสิ้นปี 2559 เนื่องจากข้าวหอมมะลิมีราคานำเข้าลดลง โดยราคาต่ำกว่าปีก่อนตันละ 1,000 หยวนหรือประมาณ 150 เหรียญสหรัฐฯ ทำให้บริษัทมีประมาณการนำเข้ามากขึ้น โดย บริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading Co.,Ltd มีการคืนกำไรให้กับตัวแทนผู้จัดจำหน่ายข้าวด้วยการแถมข้าวเพื่อส่วนลดให้แก่ตัวแทนจำหน่าย เช่น ตัวแทนจำหน่ายข้าว 1 ตัน บริษัทจะแถมข้าวให้ 50 กิโลกรัม เป็นการกระตุ้นตัวแทนจำหน่ายการเพิ่มยอดขายข้าวไทย

สาเหตุที่ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยมีราคาลดลง กรมส่งเสริมการค้าฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยได้ทยอยนำข้าวที่สต็อกไว้ตั้งแต่ปี 2557 ออกจำหน่าย ประกอบกับผลผลิตข้าวใหม่ในปี 2558 ทำให้ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ราคาข้าวไทยจึงลดลงตามกลไกตลาด โดยในช่วง 2558 ราคานำเข้าข้าวจากไทยอยู่ที่ตันละ 1,030 เหรียญสหรัฐฯ  ขณะที่ 2559 รานำเข้าข้าวจากไทยอยู่ที่ตันละประมาณ 800 เหรียญสหรัฐฯ  สำหรับปริมาณการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น 15% นอกจากนี้ในช่วงปีก่อนข้าวไทยมีคุณภาพไม่คงที่ แต่ในปี 2559 ได้มีการควบคุมข้าวไทยให้มีคุณภาพดีขึ้นจึงส่งผลให้ข้าวไทยได้เปรียบ 2 ด้าน คือคุณภาพและราคาถูก

ด้านคู่แข่งข้าวหอมมะลิไทยคือผลิตภัณฑ์ข้าวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งมีราคาถูกและคุณภาพดี คือข้าวพันธุ์ DaoHuaXiang(稻花香)ของจีน และยังเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากมายาวนานในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน แต่ถึงกระนั้น ข้าวพันธุ์ดังกล่าวกลับอยู่ในช่วงประสบปัญหาข้าวปลอมเช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิไทย โดยมีรายงานว่าพบข้าวพันธุ์ DaoHuaXiang(稻花香)ปลอมถึงร้อยละ 90 วางจำหน่ายในท้องตลาด ขณะเดียวกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อน บริษัท Xiamen Mifeng C&O Trading Co.,Ltd เคยพบข้าวหอมมะลิไทยตรากระต่ายทองปลอมในท้องตลาด แต่ในปัจจุบันไม่พบแล้ว เนื่องจากมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่โดยดำเนินการบรรจุห่อจากประเทศไทย บรรจุภัณฑ์แน่นหนา ลอกเลียนแบบได้ยาก

ที่ผ่านมา Xiamen Mifeng C&O Trading Co.,Ltd ได้มีการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ถึงการเลือกซื้อข้าวไทย วิธีแยกแยะข้าวหอมมะลิไทยจริงหรือเลียนแบบ ซึ่งประชาสัมพันธ์ผ่านห้างสรรพสินค้าอาทิตย์ละ 2 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน แนะนำเพิ่มเติมว่า ข้าวหอมมะลิไทยมีโอกาสนำเข้าสูงขึ้น หากมีการประชาสัมพันธ์วิธีเลือกซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการให้ชิมข้าวหอมมะลิไทยกับท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยรัฐบาลไทยในการทำให้ผู้บริโภคจีนหันมาบริโภคข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น และมีความเข้าใจชนิด รสชาติของข้าวไทย ตลาดจีนเป็นอนาคตของข้าวไทยในการขยายตลาดที่สำคัญอีกด้วย

Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

 

แสวงหาโอกาสตลาด มาฟังจากปากผู้นำข้าวไทยในจีน sme

แสดงความคิดเห็น