เอกชนเสนอรัฐ แก้ปัญหา 5 ข้อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโต

เอกชนประสานพลัง EEC และประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มั่นใจเห็นผลชัดอีก 2-3 ปี พร้อมเสนอรัฐ แก้ปัญหา 5 ข้อหลัก ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการสานพลังประชารัฐภาคเอกชน เปิดเผยในงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2016 ว่า “คณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ร่วมมือกับโครงการสานพลังประชารัฐ จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเราในอนาคต และแม้คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2560 นี้ แล้วมีรัฐบาลใหม่ก็ตาม แต่ทางคณะทำงาน EEC และประชารัฐ ก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประชารัฐต่อไป ซึ่งมั่นใจว่าน่าจะเห็นผลชัดเจนในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้”

โครงการสานพลังประชารัฐ มีกลุ่มคณะทำงาน 12 กลุ่ม เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน

ด้านภาคเอกชนอย่าง นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เป็นเรื่องดีที่ภาคเอกชนมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบประชารัฐ แต่ยังขาดการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ไทยควรกำหนดเป้าหมายประเทศใน 3-5 ปี จะขยับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันขึ้นไปอยู่ในอันดับใด เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดแผนงานได้ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของไทยที่ได้อันดับต่ำ ควรจะต้องเร่งผลักดันการพัฒนาต่อไป”

ส่วนคณะกรรมการประชารัฐเตรียมเสนอ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการแก้ปัญหาสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 5 ข้อ ได้แก่ 1.กฎหมายด้านศุลกากร เช่น แก้ปัญหาปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านแดน 2.แก้ปัญหาการออกใบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ล่าช้า 3.แก้ปัญหาผังเมืองแต่ละจังหวัด ผ่อนปรนในการขยายพื้นภาคอุตสาหกรรม 4.แก้ปัญหากฎหมายใบอนุญาตทำงาน และการประกอบกิจการต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ต่างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น และ 5.แก้ปัญหากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

การจับมือร่วมกันของภาคเอกชนในการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจนนี้ โดยเริ่มตั้งแต่การวางนโยบาย การขับเคลื่อน และสุดท้ายคือ การลงมือปฏิบัติ ทีมคณะทำงานทั้งสามขั้นตอนนี้จะต้องประสานพลังสอดคล้องกัน คาดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ จะเห็นผลชัดเจนในทางเศรษฐกิจ

แสดงความคิดเห็น