สสว. เชิญชวนผู้ประกอบการ ใช้บริการศูนย์อาเซียน SME

เปิดแล้ว ! ศูนย์ให้บริการอาเซียน SME มีประโยชน์ร้อยแปดพันเก้า ให้บริการมาแล้วกว่า 56 ล้านคนใน 10 ประเทศ AEC

แหล่งข่าวจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการ SME สมัครใช้บริการศูนย์ให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน ผ่านทางเว็บไซต์ www.aseansme.org”

ศูนย์ฯ ดังกล่าวเปิดให้บริการมากมายเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ข้อมูลการค้าการลงทุน การให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการเงิน การพัฒนาประสิทธิภาพ นวัตกรรม กฎหมาย กฎ ระเบียบ เทคโนโลยี การพัฒนาแรงงาน และบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) เพื่อเป็นแหล่งจับคู่ธุรกิจให้แก่สมาชิกทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์ฯ นี้จะให้บริการผู้ประกอบการ SME กว่า 56 ล้านรายใน 10 ประเทศสมาชิก AEC

การจัดตั้งศูนย์ฯ นี้ เกิดขึ้นเพื่อตามเจตนารมณ์ของแผนแม่บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเท่าเทียม โดยความร่วมมือระหว่างคณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาเซียน ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่ง สสว. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

“ผู้ประกอบการ SME หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME สามารถสมัครเข้าใช้บริการได้ฟรีที่ www.aseansme.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 08-5088-5155 และ 08-3647-4565 e-mail : [email protected]” แหล่งข่าว สสว. กล่าวปิดท้าย

แสดงความคิดเห็น