เวียดนาม หนุน Startup บูม

เผยศักยภาพเวียดนาม โดยเฉพาะที่ฮานอย เร่งพัฒนา สร้างระบบนิเวศน์ หนุนการใช้นวัตกรรม ในโครงการศูนย์บ่มเพาะ Startup ด้าน IT ให้บูมสุดขีด รองรับการแข่งขันในกลุ่มประเทศ AEC

นาย Phan Lan Tu  ผู้อำนวยการกรมสารนิเทศและการสื่อสารฮานอย (DIC) เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลได้ปรึกษาหารือกันมากขึ้น  เรื่องที่ต้องการจะพัฒนาเวียดนามโดยเฉพาะที่ฮานอย ให้กลายเป็นเมืองที่พัฒนาโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup ด้านข่าวสารเทคโนโลยี

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เซ็นปากกาลงนามอนุมัติใน “โครงการสร้างระบบนิเวศหนุนการใช้นวัตกรรมของ Startup แห่งชาติเวียดนามในปี ค.ศ.2025″ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของ Startup ที่มีศักยภาพให้เจริญก้าวหน้าสูงขึ้น

เวียดนามได้กำหนดเป้าหมายให้โครงการฯ นี้เสร็จสมบูรณ์อย่างเร็วที่สุดก็ในปี ค.ศ.2020 แต่แผนโครงการเดิมอย่างเป็นทางการได้กำหนดไว้ในปี ค.ศ.2025  โดยในกรอบของกฎหมายหลักสำหรับระบบนิเวศหนุนการใช้นวัตกรรมของ Startup โดยใช้ Web Portal ซึ่งเปรียบดั่งเป็น Gateway ของ www สนับสนุนโครงการของ Startup 800 โครงการ และผู้ประกอบการ Startup รายบุคคล/กลุ่มอีก 200 ราย/กลุ่มด้วย

ในปี 2025 คาดว่าเป็นปีเป้าหมายที่รัฐบาลเวียดนามจะสามารถสร้างโครงการ Startup ให้ได้มากถึง 2,000  โครงการ และสร้างผู้ประกอบการ Startup รายบุคคล/กลุ่มให้ได้ 600 ราย/กลุ่ม ส่วนอีก 100 ราย/กลุ่มนั้น จะเป็นการลงทุนจากนักลงทุนโดยทุนส่วนตัวของเขาเองที่ไม่ได้สนับสนุนเรื่องเงินจากภาครัฐ อาจจะเป็นการควบรวมกิจการ คาดว่าจะมีมูลค่าราว 2 ล้านล้านดงเวียดนาม

ผู้อำนวยการกรมสารนิเทศและการสื่อสารฮานอย (DIC) เปิดเผยอีกว่า  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนาม จะสร้างโครงการ Startup ด้านไอซีทีด้วย แต่ปัจจุบันหน่วยงาน DIC กำลังสร้างโครงการ Startup ขึ้นในกรุงฮานอย

แสดงความคิดเห็น