ไทยขึ้นเบอร์ 1 ส่งออกข้าวไปฮ่องกง

ไทยครองแชมป์ส่งออกข้าวไปฮ่องกง อีกทั้งกรมส่งเสริมฯ ยังจับมือ สคร.ฮ่องกง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย เพื่อผลักดันส่งออกข้าวไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “อยากให้ผู้ค้าข้าวไทยหาช่องทางการขยายตลาดข้าวไปยังลูกค้าใหม่ ๆ ให้หันมาบริโภคข้าวไทยด้วย โดยนำเสนอข้าวประเภทใหม่ ๆ บ้าง เช่น ข้าวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทำจากข้าว เพราะจะได้สร้างมูลค่าเพิ่ม”

จากสถิติพบว่า ในปี 2559 ไตรมาสแรกนี้ไทยครองแชมป์ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของฮ่องกง ร้อยละ 59.5 อันดับ 2 คือ เวียดนาม ร้อยละ 27.7 อันดับ 3 คือ จีน  ร้อยละ 4.8

เมื่อมองเฉพาะเดือนเมษายน ปี 2559 ที่ผ่านมานี้ พบว่า ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากทั่วโลกเป็นจำนวน 30,497 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 39.26 โดยเฉพาะการนำเข้าข้าวหอม มีจำนวน 29,065 ตัน ในจำนวนนี้ไทยได้ส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังฮ่องกงจำนวน 17,196 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.81 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกจำนวน 10,828 ตัน

ในขณะที่ด้านมูลค่า ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากทั่วโลกมูลค่า 23.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.19 โดยนำเข้าข้าวหอมมูลค่า 22.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นข้าวจากประเทศไทย 14.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.7 โดยมีประเทศที่ส่งออกไปฮ่องกงรองลงมาได้แก่ เวียดนาม และจีน ที่สัดส่วนร้อยละ 20.1 และร้อยละ 5.5 ตามลำดับ

ทางด้านกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินการส่งเสริมการขายและผลักดันข้าวไทยในฮ่องกง ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฮ่องกง ผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ การดำเนินการจดเครื่องหมายตราเขียวของข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษากวางตุ้ง การจัดคณะผู้แทนการค้าข้าวฮ่องกงเยือนไทย และการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยผ่านงานแสดงสินค้า Food Fiesta 2016

กระทรวงพาณิชย์คาดว่า สิ้นปี 2559 นี้ การส่งออกข้าวจากไทยไปฮ่องกงจะมีปริมาณและมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ด้านปริมาณคาดว่าจะมีร้อยละ 60–65 ส่วนด้านมูลค่าจะมีร้อยละ 65–70

แสดงความคิดเห็น