ญี่ปุ่นเตรียมขนนักลงทุนมาไทย

เผยศักยภาพฐานการผลิตและขนส่งไทยยังแกร่ง หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เป็นตัวกลาง สร้างความเป็นหุ้นส่วน ญี่ปุ่นเตรียมใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าต่าง ๆ ส่งออกไปจีน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยต่อสื่อว่า ได้ให้การต้อนรับ นายชินโกะ ซาโตะ  และคณะ ในโอกาสที่ นายชินโกะ ซาโตะ   ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ คนใหม่  และได้หารือถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ของระหว่างญี่ปุ่นกับไทยด้วย

อีกทั้งจะสานต่อแนวทางความร่วมมือทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมนโยบายระเบียงเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยที่เป็นฐานการผลิตและขนส่ง เพื่อรองรับการพัฒนาของไทย และประเทศในกลุ่ม CLMV ที่ญี่ปุ่นได้สนับสนุนอยู่แล้วที่ไทยจะเป็นศูนย์กลาง

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วน ทั้งเรื่องการเจรจาการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือลงทุนต่อไป

ทางด้านรัฐบาลไทยมีความยินดีหากญี่ปุ่นจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าต่าง ๆ ไปยังจีน เพราะในเมืองไทยมีนักธุรกิจเชื้อสายจีนอยู่อาศัยและทำธุรกิจเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีด้วย

ส่วนเรื่องปัญหาภาษีสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมสรรพากร มองคนละมุมกันนั้น นายสมคิด ชี้แจงว่า เรื่องนี้รัฐบาลจะวางแนวทาง ทั้งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อนักลงทุน ปัญหานี้ญี่ปุ่นเข้าใจดี ทั้งญี่ปุ่นและไทยจะหาแนวทางแก้ไขกันต่อไป

แสดงความคิดเห็น