รัฐทุ่ม 2.11 ล้านล้าน ผุดมอเตอร์เวย์ใหม่ 21 เส้นทาง

รัฐกางแผนแม่บทมอเตอร์เวย์เส้นทางใหม่ เน้นประชิดชายแดน รองรับการค้าการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ วางกรอบพัฒนา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2269

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานเปิดงานสัมมนา “เปิดมุมมอง อนาคต การพัฒนามอเตอร์เวย์ไทย”  ได้เปิดเผยว่า ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษ หรือโครงข่ายมอเตอร์เวย์ ยาวนาน 20 ปี 21 เส้นทาง ระยะทางรวม 6,612 กิโลเมตร ทุ่มเม็ดเงินลงทุนรวม 2.11 ล้านล้านบาท

โดยจะเริ่มสร้างสายนครปฐม–ชะอำ ภายในปี 2560 ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เม็ดเงินลงทุน 8 หมื่นล้านบาท ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งคือ แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี-นครราชสีมา เป็นเส้นทางเชื่อมต่อภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง โดยในเบื้องต้นได้วางแผนให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน ทั้งการก่อสร้างและบริหารโครงการ

แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษ หรือโครงข่ายมอเตอร์เวย์นี้ แบ่งเป็นภาคเหนือ 3 สายทาง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สายทาง ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 11 สายทาง และสุดท้ายคือ ภาคใต้ 3 สายทาง

ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 สายบางปะอิน–หนองคาย ระยะทาง 540 กิโลเมตร ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M3 สายสุรินทร์–บึงกาฬ ระยะทาง 465 กิโลเมตร ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M2 สายตาก–มุกดาหาร ระยะทาง 704 กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M4 สายนครสวรรค์–อุบลราชธานี ระยะทาง 610 กิโลเมตร

รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับการพัฒนามอเตอร์เวย์ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างโครงการขนส่งในแต่ละระบบด้วย เช่น สนามบินอู่ตะเภา ที่จะพัฒนาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว การค้าชายแดน และรองรับ AEC

แสดงความคิดเห็น