ลาว ยกระดับแข่งขันแผนพัฒนาธุรกิจ จากท้องถิ่นสู่อาเซียน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดแข่งขันแผนพัฒนาธุรกิจ ทีมแข่งขันจากกัมพูชาสุดเจ๋ง ซิวแชมป์ที่ 1 และ 2 ส่วนไทยคว้าที่ 3

สถาบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลาว-ญี่ปุ่น (LJI) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ นครเวียงจันทน์ จัดการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจระดับภูมิภาค ผลปรากฏว่าทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันจากกัมพูชา ได้รับรางวัลที่ 1 และ 2 ส่วนไทยได้ลำดับที่ 3

ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกัมพูชานั้น ชื่อ Saing Sarareaksmey โดยได้นำเสนอผลงานคือ www.healthogo.life ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 2 คือ Ngorn Moi จากกัมพูชาเช่นเดียวกัน เป็นผู้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับ Fast Pay Cambodia (E-payments) ส่วนที่ 3 คือ Vinodh Gopal จากไทย นำเสนอผลงานเรื่อง electrifying ในชนบทเมียนมา

โดยมีคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 สถาบัน ได้แก่ 1.องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) 2.ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรยายแผนพัฒนาธุรกิจ 3.ผู้ประเมินสินเชื่อจากธนาคารในลาว 4.ผู้ประเมินผลจากกัมพูชาและไทย และ 5.ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจในลาว

การประกวดในแต่ละแผนธุรกิจโดยใช้เนื้อหาหลัก ได้แก่ ปรัชญาขององค์กร การวางตำแหน่งหรือความแตกต่าง (4Cs, แกน X-Y และความคุ้มค่า) การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ (SWOT) กลยุทธ์ 6W2H และการนำไปดำเนินการ

รองศาสตราจารย์ Dr.Saykhong Saynasine รองประธานมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (NUOL) เปิดเผยว่า การประกวดแผนธุรกิจระดับภูมิภาคอาเซียนนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารสถาบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลาว-ญี่ปุ่น (LJI) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะขยายการแข่งขันแผนธุรกิจท้องถิ่นนี้ไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

แสดงความคิดเห็น