Made to Stick : Why Some Ideas Survive and Others Die

คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่า ทำไมสโลแกนของสินค้าบางตัวถึงเป็นที่จดจำได้ขึ้นใจ ในขณะที่อีกจำนวนมากเราไม่เคยจำได้ ทำไมคำพูดของคนบางคนถึงสะกดผู้คนให้เชื่อและปฏิบัติตาม ในขณะที่บางคนพูดเรากลับปล่อยผ่าน และทำไมข้อความบางข้อความ ถึงฝังแน่นในหัวเรา ทั้ง ๆ ที่มันดูเป็นเรื่องไร้สาระ

Chip Heath ศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมองค์กร แห่งโรงเรียนธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และ Dan Heath นักวิจัยแห่ง Harvard ได้ศึกษาและพบว่ามีองค์ประกอบ 6 อย่างด้วยกันที่ช่วยเพิ่มพลังในการสื่อสาร ทำให้ติดตา ติดหู ติดปาก และติดใจ ผู้ที่ได้เห็นได้ฟัง โดยเขียนเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Made to Stick ติดอะไรไม่เท่าติดหนึบ

แนวคิดของหนังสือเล่มนี้สอดคล้องและต่อเนื่องจากแนวคิด The Tipping Point  ในเรื่อง Stickiness หรือการติดหนึบของ Malcolm Gladwell โดยหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายว่าอะไรที่ทำให้แนวคิดหรือไอเดียต่าง ๆ เป็นที่สนใจหรือจดจำได้ โดยผู้เขียนยกตัวอย่างและกรณีศึกษาให้เห็นพร้อมกับอธิบายหลักการอย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงวิธีการปรับแก้จากไอเดียที่ไม่น่าสนใจให้กลายเป็นน่าสนใจอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้เขียนได้อธิบายถึงการสร้างแนวคิดให้ติดหนึบว่าต้องอาศัยหลักการที่ประกอบเป็นคำว่า SUCCESS ซึ่งมาจากคำว่า

S : Simple  การค้นหาแนวคิดหลัก ซึ่งทรงพลัง เรียบง่าย สั้น แต่ลึกซึ้ง
U : Unexpected  ดึงดูดความสนใจของผู้คนด้วยการสร้างสิ่งที่เหนือความคาดหมายที่ทำให้พวกเขาต้องประหลาดใจ
C : Concrete  ต้องเป็นไอเดียที่เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรม ไม่คลุมเครือ เพื่อให้จดจำได้ง่าย
C : Credible ต้องเป็นไอเดียที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้รับสารคล้อยตาม
E : Emotional  สร้างให้เกิดอารมณ์ร่วม ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งกับสินค้า ข้อความหรือไอเดียนั้น ๆ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจและจดจำได้ง่าย
S : Stories ใช้เรื่องเล่าเพื่อให้เกิดความน่าติดตาม

หนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับและจัดอันดับจากหลายสถาบันให้เป็นหนังสือธุรกิจที่ดีที่สุดในปี 2007 ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักโฆษณา นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ หัวหน้างาน ผู้บริหาร รวมไปถึงพ่อแม่ ครูอาจารย์ นักพูด หรือใครก็ตามที่ต้องการสื่อสารให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศไม่ควรพลาดค่ะ

แสดงความคิดเห็น