กนอ. ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

กนอ. สนองนโยบาย Thailand 4.0 เดินเครื่องตั้งนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เน้นเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว นักลงทุนที่พร้อม ขอรับสิทธิพิเศษจาก BOI ได้เลย

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการพัฒนานั้น กนอ. จึงเร่งดำเนินการจัดพื้นที่รองรับ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนับจากนี้ จะต้องรองรับนวัตกรรมที่นำงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดด้วย และต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางเท่านั้น

ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ขึ้นที่ จ.สระแก้ว อ.แม่สอด จ.ตาก และ อ.สะเดา จ.สงขลา ไปแล้วนั้นมีความก้าวหน้าดี  ซึ่งได้ลงนามเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ไปแล้วเป็นระยะเวลา 50 ปี และอยู่ในระหว่างการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ส่วนระยะที่ 2 ที่จะจัดตั้งขึ้นใน 4 จังหวัด กำลังอยู่ในระหว่างการจัดหาที่ดิน เพื่อเตรียมรับความพร้อมการลงทุน

ทางด้าน นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า “ชาวเชียงรายได้ให้ความสนใจในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้  แต่ติดขัดในเรื่องของพื้นที่ที่จัดหาให้กับภาครัฐและเอกชนที่จะเข้าไปเช่าในพื้นที่”

แหล่งข่าวจาก กนอ. เปิดเผยว่า “ตามหากนักลงทุนมีความพร้อมที่ต้องการจะลงทุน ก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับสิทธิพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอเช่าที่ดินจากภาครัฐ ขณะนี้พบว่ามีนักลงทุนรายใหญ่เตรียมจะเข้าลงทุนในเชียงรายแล้ว”

ส่วนนายพละวัต ตันศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า “ในกรณีที่ภาครัฐยังไม่พร้อมที่จะลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น หากเอกชนมีความพร้อมก่อน ก็สามารถจับคู่ธุรกิจเพื่อซื้อหรือเช่าที่ดินได้เลย ไม่ต้องรอที่ดินจากภาครัฐ ก็จะได้รับสิทธิพิเศษจาก BOI เช่นกัน”

แสดงความคิดเห็น