สิงคโปร์ ช่วยผู้ประกอบการ ส่งออกสินค้าอาหารทั่วอาเซียน

สองหน่วยงานสิงคโปร์ ผนึกกำลังช่วยขับเคลื่อนนำสินค้าประเภทอาหาร ส่งออกสู่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วอาเซียน ผ่านโครงการ WIP จะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว

แหล่งข่าวจาก International Enterprise (IE) หน่วยงานการค้าของสิงคโปร์  เปิดเผยว่า ผู้บริโภคที่ท่องเที่ยวหรืออาศัยอยู่ที่กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักจะไม่ค่อยเห็นสินค้าประเภทอาหารที่ส่งออกจากสิงคโปร์อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตประเทศเหล่านั้นเลย หรือถ้าพบเห็น ก็จะเจอได้น้อย เพราะบริษัทที่ส่งออกจากสิงคโปร์หรือนำเข้าซึ่งที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ จะเป็นผู้แบกรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง และมักจะพบกับความยุ่งยากเวลาจะลงทะเบียนสินค้าประเภทอาหารพวกนี้

มีการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคระดับชนชั้นกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้น นั่นก็เท่ากับว่า ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความต้องการที่จะใช้จ่ายซื้อสินค้าประเภทอาหารเพิ่มขึ้นด้วย แต่บริษัทที่ส่งออกสินค้าประเภทอาหารจากสิงคโปร์ หรือบริษัทนำเข้าที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ กลับพบว่า ตนไม่ค่อยจะมีเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการร้านอาหารจากสิงคโปร์มากนัก รวมทั้งยังพบอุปสรรคด้านเงินทุนที่จะมาคอยสนับสนุนธุรกิจด้วย

ดังนั้น หน่วยงาน International Enterprise (IE) ของสิงคโปร์ จึงเปิดตัวโครงการ WIP หรือการร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เหล่านั้นประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความสะดวกรวดเร็วในการนำสินค้าประเภทอาหารจากสิงคโปร์  ไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบเห็นสินค้าประเภทอาหารที่มาจากสิงคโปร์ได้ง่ายและบ่อยขึ้น

ทางด้าน นาย Tan Li Lin ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า International Enterprise (IE) ของสิงคโปร์ เปิดเผยว่า “การร่วมมือกันของกลุ่มผู้ผลิตอาหารสิงคโปร์ภายใต้โครงการ WIP จะช่วยเผยแพร่สินค้าประเภทอาหารของสิงคโปร์ไปสู่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดี และจะช่วยผลักดันยอดขายให้กับบริษัทต่าง ๆ ด้วย เราจะใช้โครงการ WIP นี้ ขยายสินค้าประเภทอาหารและอื่น ๆ ไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่อื่น ๆ ด้วย”

ขณะนี้มีห้างสรรพสินค้าระดับยักษ์สองแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ WIP นี้ ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัลในไทย และซิตี้มาร์ทในเมียนมาร์ ทั้งสองแห่งนี้เป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าที่นับว่าใหญ่ที่สุดในกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตของแต่ละประเทศ ถัดมาก็จะเป็น Rustan’s Supermarket ในฟิลิปปินส์ จะเกิดขึ้นชัดเจนในปลายปี ค.ศ.2016 นี้
นาย Sunny Koh รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Singapore Manufacturing Federation (SMF) เปิดเผยว่า “โครงการ WIP ของสิงคโปร์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ดังนั้นสินค้าขายปลีกที่มาจากสิงคโปร์จะถูกปรับราคาลง ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์มากขึ้น”

แสดงความคิดเห็น