Waz Lian Corporation มาเลย์ เล็งลงทุนเวียดนาม

บริษัทยักษ์ใหญ่มาเลย์ ทุ่มเม็ดเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชายฝั่งทะเลเวียดนาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีชายหาดสวยงาม วัฒนธรรมหลากหลาย รัฐบาลเวียดนามมอบสิทธิประโยชน์เต็มที่ จูงใจลงทุน

นาย Hui Ta Hean รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท Waz Lian Corporation จากมาเลเซีย พบกับ นาย Ho Quoc Dung ประธานจังหวัด Binh Dinh ในเวียดนาม เพื่อฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด Binh Dinh ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งทะเล ทำให้เขาได้เห็นถึงภาพรวมของท้องถิ่นและอุตสาหกรรมที่น่าจะลงทุน

นาย Ho Quoc Dung ประธานจังหวัด Binh Dinh เวียดนาม เปิดเผยว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจแห่กันเข้ามาเที่ยวในจังหวัด Binh Dinh เป็นจำนวนมาก เพราะมีชายหาดสวยงามและวัฒนธรรมหลากหลาย

ดังนั้น จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว นักลงทุนทั้งในเวียดนามและต่างประเทศ จึงเร่งดำเนินการลงทุนในโครงการใหญ่ต่าง ๆ ที่เมืองท่องเที่ยวแห่งนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้มหาศาล รวมทั้งสร้างงานให้ประชากรในชุมชนด้วย

ประธานจังหวัด Binh Dinh เวียดนาม ได้ให้คำแนะนำไปยังกลุ่มบริษัท Waz Lian Corporation ว่า ควรลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เพราะทางจังหวัด Binh Dinh  จะอำนวยความสะดวกและมอบประโยชน์สิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุน

ทางด้าน นาย Hui Ta Hean รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท Waz Lian Corporation  เปิดเผยถึงลักษณะธุรกิจของบริษัทให้ฟังว่า  Waz Lian Corporation   เป็นหนึ่งใน 10 กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว และการใช้พลังงานไฟฟ้า

แสดงความคิดเห็น