มาดูกัน 4 กลุ่มสินค้าอะไรบ้างที่คนลาวต้องการ

สถานทูตวิเคราะห์รายธุรกิจ กับความต้องการสินค้าไทยใน สปป.ลาว

อย่างที่ทราบกันดีว่าความนิยมของสินค้าไทยในอาเซียน โดยเฉพาะในแถบ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ถือว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม มีคุณภาพมากกว่าสินค้าในประเทศและประเทศอื่น ๆ  โดยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เสนอรายชื่อสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูงที่สุดในตลาด สปป.ลาว จากการวิเคราะห์ปรากฏว่า

1.   สินค้าเนื้อสัตว์สำหรับบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สปป.ลาว มีการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวลาว ที่หันมาบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น ทำให้การบริโภคภายในประเทศมีการขยายตัว จนอุปทานไม่เพียงพอ จากปัจจัยเรื่องการปศุสัตว์เชิงพาณิชย์ที่มีน้อย และศักยภาพบุคคลภายในประเทศ จึงถือว่าเป็นช่องทางธุรกิจที่น่าสนใจอย่างมาก

2.   เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ สปป.ลาว นำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงติดต่อกันอย่างน่าสนใจ ความต้องการสินค้าดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นผลพ่วงมาจากหน่วยงานของ สปป.ลาว ทั้งภาครัฐ เอกชน มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ทำให้มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบมากขึ้น

3.   รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ สปป.ลาว มีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทยเพิ่มขึ้น  จากการที่รัฐบาลมีการประกาศนโยบายห้ามนำเข้ารถยนต์มือสอง ทำให้ความต้องการรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบจากไทยเพิ่มสูงมากขึ้น

4.   สินค้าวัสดุก่อสร้าง เหล็ก และปูนซีเมนต์ มีแนวโน้มที่เติบโตได้ดีอีกยาว เนื่องจากการก่อสร้างใน สปป.ลาว มีการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 15 ปี ทำให้ปูนซีเมนต์ขาดตลาดในประเทศ การขยายเมือง โรงงานอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้สินค้าเหล่านี้น่าสนใจอย่างมากในประเทศลาว

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังมีสิทธิพิเศษทางภาษีในประเทศ  สปป.ลาว ให้กับผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าภายในประเทศไทย ยื่นขอ License เพื่อสามารถใช้สิทธิพิเศษทางการค้าได้อีกด้วย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล:[email protected] สายด่วน 1333

 

BBL_SME-SME-Go-Inter_V11 sme

แสดงความคิดเห็น