รัฐจัดเงินปล่อยกู้สินเชื่อซ่อมเครื่องจักร 3 หมื่นล้าน

SME เฮ ! จะได้รับสิทธิ์กู้สินเชื่อปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร จากสถาบันการเงิน 18 แห่งทั่วประเทศ มีรายละเอียดน่าสนใจดังนี้

รัฐบาลจัดตั้งโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีสถาบันการเงินเข้าร่วมทั้งหมด 18 แห่ง วงเงินทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท  ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปี เพื่อให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้นเปิดให้ผู้ประกอบการ SME มากู้ต่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลากู้ 7 ปี ไม่จำกัดวงเงิน มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยประมาณ 1 ปี และห้ามเป็นการกู้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้เดิม

โดยผู้ประกอบการ SME ที่สนใจจะกู้สินเชื่อในโครงการดังกล่าวนี้ จะต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ มีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

โครงการดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ประกอบการ SME ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด ผู้กู้จะต้องเบิกเงินแล้วนำไปใช้ให้ครบภายใน 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้ประมาณ 2,000 ราย

ภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วงเงิน 30,000 ล้านบาทไปแล้วนั้นว่า โครงการดังกล่าวนี้ต้องการให้ผู้ประกอบการ SME นำไปใช้ลงทุน หรือต่อเติมเปลี่ยนแปลงให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกิจการมีศักยภาพดีขึ้น และต้องเป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร ส่วนประกอบอุปกรณ์ เครื่องมือ หรืออาคารถาวรเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องจักร แต่ไม่รวมที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นที่อาศัย

การปล่อยสินเชื่อครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือ SME ระยะที่ 3 โดยก่อนหน้านี้มีการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SME ไปแล้วรวม 150,000 ล้านบาท สามารถช่วย SME ได้กว่า 30,000 ราย  ผู้ประกอบการ SME รายใดที่สนใจ โทร.สอบถามได้ที่ 1115

แสดงความคิดเห็น