บริษัทสิงคโปร์ในจีนยิ้มรับ จีนปฏิรูปเศรษฐกิจ

จับตา ! การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน ส่งผลดีต่อบริษัทสิงคโปร์ที่อยู่ในจีน แต่บริษัทสิงคโปร์จะต้องสร้างรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เร่งหาแนวทางแก้ไขหากต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่นี้

นาย Thomas Chua กรรมการผู้จัดการใหญ่ หอการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์-จีน (SCCCI) เปิดเผยว่า “การปฏิรูปเศรษฐกิจในจีน จะกลายเป็นการสร้างความมั่งคั่งสำหรับบริษัทสิงคโปร์ในจีน ตามแนวคิด ‘หนึ่งเข็มขัด หนึ่งถนน’”

“จีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ทันสมัยด้วยกัน และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมากขึ้นไปอีก ดังนั้นสิ่งที่จีนจะต้องทำเพิ่มขึ้นก็คือ เร่งพัฒนาระดับการศึกษาของประชากรภายในประเทศให้สูงขึ้น และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต้องดีกว่าเดิมด้วย”

เขาเปิดเผยอีกว่า “ความท้าทายสำหรับบริษัทสิงคโปร์ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในจีนก็คือ จะต้องสร้างรูปแบบธุรกิจเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีน”

“ขณะนี้จีนอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จากเดิมที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจีนนิยมใช้แรงงาน เปลี่ยนไปสู่ตลาดทุนมากขึ้น เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ดังนั้นบริษัทสิงคโปร์ที่อยู่ในจีน ซึ่งมีประสบการณ์ในการคาดการณ์แนวโน้มตลาดของจีน และควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจีนในคราวนี้”

นอกจาก นาย Thomas Chua เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ หอการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์-จีน (SCCCI) แล้ว เขายังเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท Teckwah Industrial Group อีกด้วย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ในมณฑลเจียงซู และบริการด้านโลจิสติกส์ในเซี่ยงไฮ้

เขาเปิดเผยอีกว่า “ขณะนี้เราหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงลดขนาดบรรจุภัณฑ์ลง เพื่อเป็นการประหยัดวัสดุหรือวัตถุดิบที่ต้องนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ และนำบรรจุภัณฑ์เก่า ๆ มารีไซเคิล หรือใช้ซ้ำด้วย”

นาย Thomas Chua เปิดเผยทิ้งท้ายว่า “บริษัทสิงคโปร์และนักลงทุนต่างชาติยังมีโอกาสอีกมาก ที่จะมาร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทจีน ขณะที่บริษัทจีนเองก็มองว่า ประเทศในอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีการแข่งขันในเรื่องตลาดแรงงานค่อนข้างสูง เช่น กัมพูชา  เวียดนาม  อินโดนีเซีย  และฟิลิปปินส์  เพราะบริษัทจากจีนมีความต้องการไปตั้งสาขา เพื่อสร้างฐานการผลิตของจีนที่นั่น”

แสดงความคิดเห็น