7 หมื่นหมู่บ้าน เฮ ! รอใช้เน็ตเร็วสูง

ICT เผยคืบหน้าวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครบ 7 หมื่นหมู่บ้าน ต้นเดือนหน้าเชิญภาคเอกชนเสริมทัพลงทุนเพิ่ม คาดจะครอบคลุมทั่วประเทศได้ภายในปี 2560

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เปิดเผยว่า หลังจากได้หารือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ถึงเรื่องการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครบ 70,000 หมู่บ้าน ในโครงการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศนั้น มีความคืบหน้าก็คือ ปัจจุบันได้วางโครงข่ายทั้งสิ้นแล้ว 35,000 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ด้วยวิธีพิเศษได้ทันที

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวง ICT จะเป็นผู้ลงนาม เดิมทีการวางโครงข่ายนั้นมีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ ICT จะเชิญชวนภาคเอกชนรายอื่น ๆ เข้ามาดำเนินการโครงการฯ เพิ่มเติมด้วย และดำเนินการต่อเนื่องจากของเดิมโดยจะเริ่มในปลายเดือนสิงหาคม คาดว่าจะสามารถติดตั้งเพิ่มได้อีก 10,000 จุดภายในเดือนธันวาคมนี้ โครงการฯ จะแล้วเสร็จครอบคลุมทั่วประเทศ 70,000 หมู่บ้านได้ภายในปี พ.ศ.2560 นี้ตามแผน

กระทรวง ICT  ยอมรับว่าโครงการฯ เริ่มงานค่อนข้างช้ากว่าแผนเดิม เพราะในกระบวนการทำงานนั้นทาง ICT จะต้องทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบอย่างละเอียด เริ่มจากส่งเอกสารไปสอบถามยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ตามลำดับขั้นตอน  เพราะการดำเนินโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านนี้ เป็นโครงการใหญ่ที่มีการบริหารงบประมาณโดยกระทรวงทีโอทีเองมากถึง 15,000 ล้านบาท

นายอุตตม สาวนายน  เปิดเผยว่า “ตนขอยืนยันว่านี่ไม่ใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สัปดาห์นี้ได้มอบหมายให้คณะทำงานที่ดำเนินการเรื่องนี้ นำโดยนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ICT เป็นผู้นัดหารือและทำการชี้แจงข้อเท็จจริงกับผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองบริษัท”

นางทรงพร โกมลสุรเดช ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่ลงนามนั้น เปิดเผยทิ้งท้ายว่า “ไม่ได้หนักใจในโครงการฯ นี้ แต่ว่าหนักใจในเรื่องความไม่เข้าใจของเนื้อหาของบุคคลมากกว่า เพราะกระแสที่มีการต่อต้านทำให้มีมุมลบและมุมบวก และถ้าโครงการฯ นี้ถูกยกเลิก จะกระทบกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนอย่างแน่นอน”

แสดงความคิดเห็น